Etäopetus ja poissaolot

Oppilaiden poissaolojen seuranta etäopetuksen aikana

Etäopetuksessa olevien oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa (Opetussuunnitelman perusteet 2014). Tämä tarkoittaa mm. sitä, että oppilaiden paikallaoloa tulee seurata ja poissaoloihin puuttua myös etäopetuksen aikana. Opettaja seuraa oppilaan poissaoloja opetuksen järjestämistavasta riippumatta ja ilmoittaa oppilaan huoltajalle luvattomista poissaoloista. 

Koronanaikaisessa etäopetuksessa oppilaiden paikallaoloa ei pysty seuraamaan samoin kuin lähiopetuksessa tai tilanteessa, jossa oppilas osallistuu etäopetukseen ollen kuitenkin koulussa. Kun opiskelussa hyödynnetään Classroomia ja Meetiä voidaan näiden avulla seurata, ovatko kaikki oppilaat paikalla. Tarvittaessa kotiin ollaan yhteydessä Wilman kautta tai puhelimitse.

Poissaoloja seuraa ja niihin puuttuu ensisijaisesti luokanopettaja tai luokanvalvoja, joka on oppilaaseen ja/tai huoltajaan yhteydessä. Oppilashuollon henkilöstön puoleen käännytään, kun asiasta herää suurempi huoli. Koulujen oppilashuoltosuunnitelmissa on kuvattu poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen. Näitä toimintatapoja noudatetaan soveltaen myös koronanaikaisessa etäopetuksessa. 

Huoltajille tiedotetaan, että myös koronanaikaisessa etäopetuksessa ilmoitetaan kouluun, mikäli oppilas ei sairauden vuoksi voi osallistua etäopetukseen.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä