4.-6. luokat

4.-6. luokat: Miten toteutan etäopetusta?


Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana perusopetuslaissa säädetyn ja määrätyn mukaisesti. Opetuksessa noudatetaan tuntijakoa, opetussuunnitelman perusteita, paikallista opetussuunnitelmaa, perusopetusasetuksen mukaista työaikaa, koulujen työaikoja, opetuksen järjestäjän vuosisuunnitelmaa ja oppilaan lukujärjestystä.

Jokaisella Porin 4.-6. -luokkalaisella on käytössään henkilökohtainen laite, joten etäopetuksessa on mahdollisuus käyttää monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä.

Mahdollinen etäopetus järjestetään alla olevia periaatteita noudattaen. Ohjeita ja toimintatapoja täsmennetään tilannekohtaisesti.  

 • Koulupäivä noudattaa mahdollisimman pitkälle oppilaan lukujärjestystä. Oppilasta opettavat opettajat ovat lukujärjestykseen merkittyjen opetustuntien mukaisesti yhteydessä oppilaisiin meet-videoneuvottelutyökalun kautta useita kertoja päivässä. Opettajan tulee olla myös tavoitettavissa koko oppitunnin ajan, vaikka osa oppitunnista olisikin itsenäistä työskentelyä. 
 • Etäopetuspäivän aikana pidetään myös välitunnit ja ruokatauot.
 • Taide- ja taitoaineiden etäopetus hoidetaan ilman, että oppilaat ja huoltajat joutuvat tekemään materiaalihankintoja, koska perusopetuksen tulee perusopetuslain mukaan olla oppilaalle maksutonta. Etäopetusjaksojen aikana tehdään tehtäviä, jotka eivät edellytä materiaaleja tai tarvittavat materiaalit annetaan koululta.
 • Etäopetus järjestetään oppilaan ikäkausi ja edellytykset huomioiden. 
 • Samaa opetusryhmää tai luokkaa opettavat opettajat kokoavat annetut tehtävät samaan tiedostoon palautusaikoineen. Tällöin pystystyään seuraamaan oppilaan työmäärää ja tehtävien palautusaikoja, jotta oppilaan on mahdollista niitä noudattaa. 
 • Opettajat antavat mahdollisuuksien mukaan etäopetuksen koululta. Tämä mahdollistaa myös opettajille teknisen ja pedagogisen tuen. Etenkin etäopetyusjakson aloittaminen koululta käsin työskennellen on tärkeää. 
 • Opettajan / koulun tulee huolehtia, että oppilaiden on helppo kysyä ohjeita ja neuvoja koulupäivän aikana myös etäopetuksessa. 
Tälle sivulle on koottu ohjeita, joiden avulla opettaja voi toteuttaa etäopetusta, jakaa tehtäviä ja opetusmateriaalia sekä olla yhteydessä oppilaisiinsa.

Opettaja muodostaa reaaliaikaisen yhteyden oppilaisiin

(online -yhteys luokan/opettajan ja etäopetuksen oppilaan välillä)

 • Opettaja pitää reaaliaikaisen oppitunnin/opetustuokion luomalla Google Hangouts Meet -videoneuvotteluyhteyden oppilaiden kanssa.
 • Tämän kautta voidaan tehdä jo täysipainoista etäopetusta. Opettaja voi esittää oppilaille kuvaa Chromebookin kameran avulla, esittää dokumentteja jakamalla oman näyttönsä kuvan oppilaille sekä jakaa tiedostoja ja linkkejä.
 • Meet-oppitunti voidaan myös nauhoittaa myöhempää käyttöä varten.
 • Opettaja jakaa liittymislinkin oppilaille Wilman/Classroomin kautta.
 • Liittymislinkki ei vanhene, joten kokoukseen voidaan liittyä uudelleen monta kertaa.
 • Jokaiselle luokalle luodaan oma Meet-linkki, jota eri oppiaineiden opettajat voivat käyttää.
 • Opettajat antavat etäopetusta lukujärjestyksen mukaisella aikataulutuksella.
 • Google Meetin käytöstä on koottu omat ohjeet, jotka löytyvät täältä.

Opettaja muodostaa oman verkko-oppimisympäristön

(reaaliaikainen, ilman ääni- ja kuvayhteyttä luokan/oppilaan ja opettajan välillä)

 • Opettaja käyttää itselle ja oppilaille tutuinta ja helpointa alustaa tehtävien ja toimintaohjeiden jakamiseen (Google Classroom, Google Sites, Pedanet).
 • Tämän lisäksi opettajan kannattaa jakaa samat toimintaohjeet myös huoltajille. 
 • Opettaja voi käyttää Classroomin Striimin Chat-toimintoa apuna kommunikoinnissa oppilaiden kanssa.
 • Classroomin käytöstä on koottu omat ohjeet, jotka löytyvät täältä.

Opettaja jakaa tehtävät ja toimintaohjeet Wilmalla koteihin

(ilman reaaliaikaista yhteyttä luokan/oppilaan ja opettajan välillä)

 • Opettaja luo Docs-tiedoston, johon hän kirjaa oppilaille eri oppiaineiden tehtävät ja toimintaohjeet päivittäin. Malli tiedostosta löytyy täältä: 4.-6. luokan Docs-mallipohja. Jos haluat luoda luokallesi Docs-tiedoston mallin pohjalta, valitse Tiedosto > Luo kopio > Nimeä tiedosto uudelleen luokan tunnuksella. Muista valita myös kansio, jonne tiedoston tallennat. 
 • Opettaja jakaa tiedoston kaikille luokkaa opettaville opettajille. Näin saadaan yhteen tiedostoon koottua kaikkien oppituntien tehtävät ja palautusajat.
 • Opettaja jakaa tiedoston linkin huoltajille Wilman tiedotteena. Huoltajille annetaan tiedostoon lukuoikeus. Linkki kannattaa lähettää myös Wilma-viestillä ja lisätä viestiin “Lähetä myös sähköpostina”, jotta viesti varmasti tavoittaa kaikki huoltajat. Linkin avattuaan huoltajat voivat luoda tiedostosta kirjanmerkin itselleen. 
 • Huom! Tiedoston jakoasetukset täytyy käydä muuttamassa ennen sen jakamista vanhemmille. Ohje Docs-tiedoston jakamisesta
 • Linkki on mahdollista jakaa myös koulun nettisivuston kautta. Tällöin koulun tutorit tai digivastaavat luovat koulun nettisivustolle oman Koronanaikaisen opetussivun, jonne kootaan linkit luokkien omiin Docs-tiedostoihin. Esimerkkejä luokkien yhteisistä pohjista löytyy Kaarisillan yhtenäiskoulun Peda.net-sivulta. Kaarisillassa on luotu koulun nettisivustolle oma Koronanaikainen opetus -sivu, jonne on koottu luokkien omat Docs-tiedostot. Tässäkin tapauksessa linkki kannattaa lähettää myös Wilma-viestillä ja lisätä viestiin “Lähetä myös sähköpostina”, jotta viesti varmasti tavoittaa kaikki huoltajat.
 • Tiedostoon kirjataan opettajan tavat toteuttaa etäopetusta: Milloin opettaja jakaa tehtävät? Miten ja milloin opettaja on tavoitettavissa?
 • Opettaja voi myös tehdä oman opetusvideon ja lähettää linkin videoon tehtäväohjeiden mukana Docs-tiedostossa.
 • Docs-tiedosto pitää sisällään ohjeistuksen, ja varsinaiset tehtävät tehdään jossakin muualla, esimerkiksi Classroomissa.

Google Hangouts Meetin käyttö oppitunnilla

Google Meet on työkalu etäpalaverien järjestämiseen. Sen keskeisimpiä ominaisuuksia ovat:
 • livekuvan ja äänen jakaminen
 • oman työpöydän lähettäminen (esim. diaesitys etänä).
Etäopetuksessa Google Meet soveltuu siis oppitunnin pitämiseen videoyhteyden avulla. Sen avulla:
 • oppilaita voi neuvoa etänä
 • oppilaille voi näyttää materiaalia etänä
 • videota on myös mahdollista tallentaa.
Google Meetin käytöstä on koottu omat ohjeet, jotka löytyvät täältä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä