Infoa opettajille: Koronanaikainen etäopetus

Lukuvuosi 2021 - 2022 alkaa lähiopetuksessa

Lähtökohtana on, että opetus järjestetään syyslukukaudella lähiopetuksena. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lähiopetuksesta voidaan joutua siirtymään etäopetukseen myös karanteenin ja eristyksen aikana sekä oppilaan tai oppilaan perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen takia. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske haavoittuvassa asemassa olevia oppilasryhmiä (esiopetuksen, vuosiluokkien 1–3, erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat).

Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Mahdollinen etäopetus järjestetään noudattaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen suosituksia ja ohjeita. 

Mikäli etäopetukseen siirrytään lukukauden 2021-2022 aikana, opetus pyritään järjestämään niin, että

  • etäyhteyksiä hyödyntävät opetusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä, jolloin oppilas saa pääsääntöisesti lähiopetusta
  • oppilaan oikeus opetukseen turvataan perusopetuslain mukaisesti myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana 
  • opetuksessa noudatetaan tuntijakoa, opetussuunnitelman perusteita, paikallista opetussuunnitelmaa, perusopetusasetuksen mukaista työaikaa, koulujen työaikoja, opetuksen järjestäjän vuosisuunnitelmaa ja oppilaan lukujärjestystä
  • oppilaisiin otetaan yhteys päivittäin lukujärjestyksen mukaan
  • opettajan apua tulee olla saatavilla oppilaan koko koulupäivän ajan ja oppilailla tulee olla tieto, miten hän saa yhteyden opettajaan/opettajiin
  • etäopetusjakso aloitetaan niin, että opettajat työskentelevät kouluilla. 
  • suosittelemme, että opettajat työskentelevät mahdollisuuksien mukaan kouluilla myös etäopetusjakson jatkuessa. 

Aiemmat etäopetusjaksot ovat antaneet porilaisilla opettajille ja oppilaille hyvät valmiudet etäopetukseen. Mikäli etäopetukseen siirrytään, opettajille järjestetään tarvittaessa edelleen koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. Vinkkejä ja ideoita jaetaan opettajien kesken ja pedanetissä. Myös Virtuaalikoulun Facebook-ryhmässä voi kysyä teknisistä asioista. 

Tälle sivustolle on koottu ohjeet etäopetuksen järjestämiseksi vuosiluokkakokonaisuuksittain. Näitä ohjeita noudatetaan. Sivulle päivitetään ajantasainen tieto sitä mukaa kun sitä tulee. Viralliset tiedotteet huoltajille toimitetaan Wilman kautta. Opettajille tiedotetaan mahdollisista muutoksista Wilman, työsähköpostin tai rehtorin kautta.

Etäkokoukset tutoreille ja rehtoreille

Tutoreille, digivastaaville ja rehtoreille on järjestetty/järjestetään etäopetuksen ajan etäkokouksia, joissa käydään läpi etäopetukseen liittyviä kysymyksiä. Näissä kokouksissa koulut voivat esittää pääasiassa teknisiin järjestelyihin liittyviä kysymyksiä. Kysymykset laitetaan ilmoittautumislomakkeen kautta etukäteen!

Etäkokouksia on järjestetty säännöllisesti erityisesti silloin kun kokonaisia ikäluokkia on siirretty etäopetukseen. Muissa tilanteissa etäkokouksia on järjestetty tarpeen mukaan. 
Kokouksen ajat ilmoitetaan tällä sivulla. 


Lukuvuosi 2021-2022

Ei sovittuja etäkokouksia. Pidetään tarvittaessa, mikäli koko perusopetus tai tiettyjä vuosiluokkia siirretään etäopetukseen. 

Käytä edupori -tunnusta ilmoittautuessasi koulutukseen. 

Etäkokouksiin ilmoittautuminen ja kokousten Meet -linkit (Huom. lomakkeella voi toimittaa kysymyksiä etukäteen)

Kevään 2021 kokouksessa käsitellyt asiat näet täältä (aukeaa vain edupori-tunnuksilla, muiden Satakunnan kuntien edustajille voidaan jakaa lukuoikeus pyydettäessä).

Kevään 2020 kokouksissa käsitellyt asiat näet täältä (aukeaa vain edupori-tunnuksilla, muiden Satakunnan kuntien edustajille voidaan jakaa lukuoikeus pyydettäessä).

Etäkoulutuksia kaikille opettajille

Virtuaalikoulu järjestää Googlen työkalujen käyttöön liittyviä etäkoulutuksia. 

Toistaiseksi täydennyskoulutukset järjestetään etänä. Niistä laitetaan tietoa Täydennyskoulutus-sivulle​
, jossa on myös ilmoittautumisohjeet.

Koulutustoiveita otetaan vastaan. Voit myös kysyä täsmäkoulutusta koulullesi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä