Infoa huoltajille: koronanaikainen etäopetus

Lukuvuosi 2022-2023 alkaa normaalisti lähiopetuksessa

Tälle sivulle päivitetään tilannetta, mikäli tarve vaatii. Osa ohjeistuksesta on edelleen voimassa, esimerkiksi riskiryhmäläisten osalta. Myös koronapandemian aikana hyväksi koettuja hygieniakäytänteitä kannattaa jatkaa!

Lukuvuosi 2021-2022 alkaa lähiopetuksessa koronaohjeistukset ja -suositukset huomioiden

Porin kaupungin opetusyksikkö seuraa aktiivisesti epidemiatilanteen kehitystä ja toimii viranomaisten kulloistenkin päätösten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti. 

Lähtökohtana on, että opetus järjestetään lukukaudella 2021-2022 lähiopetuksena. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lähiopetuksesta voidaan joutua siirtymään etäopetukseen myös karanteenin ja eristyksen aikana sekä oppilaan tai oppilaan perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen takia.

Tälle sivulle päivitetään ajankohtaista tietoa koronaepidemian aikaisesta etäopetuksesta ja muusta koulunkäyntiin koronaepidemian aikana liittyvistä asioista. 

Koulut tiedottavat lukuvuoden aloitukseen liittyvistä menettelyistään ja aikatauluistaan tarkemmin Wilman kautta.

Missä eri tilanteissa etäopetusta voidaan antaa


Oppilas (tai hänen lähiomaisensa) kuuluu riskiryhmään 

 • Lähiopetukseen osallistuminen on lähtökohtaisesti lapsen etu, joten hoitavan lääkärin kanssa kannattaa pohtia ratkaisuja, joilla tämä olisi mahdollista. 
 • Edellä mainitun vuoksi edellytämme pääsääntöisesti lääkärin lausuntoa oppilaan kuulumisesta riskiryhmään. Lausunnon tai muun luotettavan selvityksen perusteella opetusyksikön päällikkö voi tehdä päätöksen (Perusopetuslaki 18 §) oppilaan jäämisestä kotiin.
 • Jos kotiin jääminen on tarpeen oppilaan lähiomaisen suojaamiseksi, emme edellytä lähiomaisen terveystietoja. Lääkärin lausunto tai muu luotettava selvitys ovat kuitenkin tässäkin tapauksessa lähtökohtia kun pohditaan, voidaanko tehdä päätös oppilaan jäämisestä kotiin. 
 • Oppilaalle annetaan kahdesta viiteen tuntia viikossa etäopetusta riippuen vuosiluokasta.
 • Lisäksi varmistetaan oppilaan osallisuuden ja ryhmään kuulumisen tunnetta. 
 • Oppilaalla on oikeus kouluruokailuun. Menettelytavoista sovitaan yhdessä perheen kanssa.

Tartuntatautiviranomainen on määrännyt oppilaan karanteeniin

 • Jos oppilas on asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin ja hän ei voi tulla kouluun, oppilaalle annetaan etäopetusta noudattaen mahdollisimman paljon oppilaan lukujärjestystä. 
 • Karanteenin määrää tartuntatautiviranomainen.
 • Oppilaalle tehdään Perusopetuslain 18 §:n mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä karanteenin ajaksi. Päätökset tekee opetusyksikön päällikkö.
 • Oppilaalla on oikeus kouluruokailuun, menettelystä sovitaan perheen kanssa. Lähtökohtana on viikon ruokakassin noutaminen.

Oppilaan koulussa on siirrytty poikkeaviin opetusjärjestelyihin
 • Poikkeaviin opetusjärjestelyihin on siirretty Perusopetuslain 20 §:n mukaan kaikki Porin kaupungin 4.-9. -vuosiluokkien oppilaat, osa kouluista tai osa koulun oppilaista. Tässä kohden ei ole kyse oppilaskohtaisista päätöksistä.
 • Päätöksen poikkeaviin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekevät tartuntatautiviranomaiset ja opetusyksikön päällikkö. 
 • Opetus järjestetään noudattaen oppilaan lukujärjestystä. Oppilaisiin ollaan päivän aikana yhteydessä lukujärjestyksen mukaisesti / useita kertoja meet-videeneuvottelutyökalun avulla. 
 • Oppilailla säilyy oikeus kouluruokaan, lähtökohtana on viikon ruokakassin noutaminen koululta.
 • Oppilaille varmistetaan oppimisen tuki ja oppilashuollon palvelut. 


Kotiopetus ei ole etäopetusta 

Huoltajalla on myös aina mahdollisuus ottaa lapsi kotiopetukseen, jolloin koulutuksenjärjestäjän velvollisuudet loppuvat eikä kunta järjestä oppilaalle perusopetusta. Tämä ei ole kuitenkaan suositeltava toimintatapa esimerkiksi ns. koronapelon vuoksi. 

Mitä huoltaja voi tehdä etäopetuksen sujumiseksi?

 • Etäopetus ei ole kotiopetusta. Opettajalla on edelleen vastuu opetuksesta, vaikka huoltajien apua tarvitaankin. 
 • Lapset kaipaavat etäopetuksessa ennen kaikkea tukea ja kannustusta. 
 • Tärkeää on luoda lapselle turvallinen olo. Koululaiselle tekee hyvää säilyttää päivärytmi, kuten heräämis- ja nukkumaanmenoaika. Aamulla kannattaa myös tehdä samat aamurutiinit kuin normaalina koulupäivänä: syödä aamupala ja vaihtaa yöasu päivävaatteisiin.
 • Oppilaan etäopetuspäivässä pitää olla myös taukoja: ulkoilua, ruoka- ja välipalataukoja ja vaikka taukojumppaa. Tauot luovat turvallisuutta ja edistävät oppimista. Liikkuminen voi olla kävely korttelin ympäri. 
 • Lapsia on hyvä muistuttaa siitä, että henkilökohtaisista Chromebook-koneista täytyy pitää nyt hyvää huolta, koska uusia koneita ei ole välttämättä saatavilla. Koneiden ääressä ei saa syödä. Chromebookit kannattaa aina välillä sammuttaa, pelkkä kannen sulkeminen ei riitä.
 • Koulun tarjoamia digitaalisia välineitä voi hyödyntää myös oppilaiden keskinäisissä verkkotapaamisissa, vaikka kasvokkaisia kokoontumisia ei suositeltaisi. 

Mitä jos lapsi ei pysty tilapäisesti osallistumaan etäopiskeluun?

 • Etäopetuksen aikana koulua käydään päivittäin opettajan ohjeiden mukaisesti.
 • Poissaoloista ilmoitetaan tavalliseen tapaan omalle opettajalle. Oppilas voi esimerkiksi sairastua, jolloin hän ei jaksa osallistua etäopetukseen. Voinnin salliessa tehtäviä voi kuitenkin tehdä. 
 • Jos oppilas ei tee tehtäviään tai osallistu muuten etäopetukseen, opettaja on yhteydessä kotiin. Yleensä tämä tapahtuu Wilman kautta.
 • Jos poissaoloja on paljon, koulukuraattori on yhteydessä kotiin.


Mistä oppilas saa tukea jaksamiseen ja hyvinvointiin etäopetuksen aikana

Myös etäopetuksessa olevien oppilaiden käytössä on oppilashuollon palvelut. Kuraattoreilta ja koulupsykologeilta saa keskusteluapua. Kuraattoriin ja koulupsykologiin ollaan yhteydessä Wilman kautta, sähköpostilla tai soittamalla. Apua saa myös etänä.

Asian kanssa ei kannata jäädä yksin vaan matalalla kynnyksellä voi olla yhteydessä omaan opettajaan tai koulun oppilashuoltohenkilöstöön.


Mikäli asia mietityttää enemmän, Wilman tiedotteissa on lisätietoja. Samat tiedotteet löytyvät alta: 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä