Osallisuus ja vaikuttaminen

Kuvaus sivustosta

Tälle sivustolle on koottu erilaista oppilaiden osallisuutta tukevaa materiaalia. Sivustolla on kuvattu vaikuttamisen polku, johon sisältyy mm. oppilaskuntien hallituksen ja alueparlamenttien työskentely. Lisäksi sivustolle on avattu opetussuunnitelmaa osallisuuden ja oppilaiden kuulemisen näkökulmasta. Myös oppilaille löytyy oma sivu.

Edustuksellinen ja sosiaalinen osallisuus

Osallisuuden voi jakaa edustukselliseen osallisuuteen ja sosiaaliseen osallisuuteen.

Edustuksellinen osallisuus toteutuu porilaisissa kouluissa Vaikuttamisen polku -mallin mukaisesti. Vaikuttamisen polku sisältää muun muassa:
  1. Oppilaskunnan hallituksen,
  2. Alueparlamentin,
  3. Nuorisovaltuuston ja
  4. Kyselytunnit

Sosiaalisista osallisuutta on muu koulun toimintaan liittyvä oppilaiden osallisuus. Koulutyö tulee opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2014) mukaan järjestää siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Koulutyössä on huolehdittava, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa.