Monialainen oppimiskokonaisuus: Monikulttuurisuus, pieni ihminen suuressa maailmassa

Monikulttuurisuus monialaisena oppimiskokonaisuutena Itä-Porissa

Itä-Porin yhtenäiskoulussa järjestettiin keväällä 2017 uuden opetussuunnitelman mukainen monialainen oppimiskokonaisuus, jonka teemana oli monikulttuurisuus. Monikulttuurisuus näkyy koulumme arjessa monin tavoin, mutta halusimme kokonaisuudella luoda vielä laajempaa kuvaa monikulttuurisuudesta, monikulttuurisesta maailmasta.

Järjestimme monikulttuuriviikon, jonka aikana alakoululaiset tutustuivat eri maanosiin erilaisin työtavoin. Jokainen opettaja yhteistyössä toisen opettajan/opettajien kanssa suunnitteli ja toteutti yhden maanosan työpajan, jossa hän ohjasi ja opetti kyseisen viikon aikana.

Suunnitteluprosessi lähti käyntiin jo keväällä 2016, mutta silloin ajatuksena oli tehdä kokonaisuudesta koko yhtenäiskoululle yhteinen. Tuo suunnitelma pieneni kuitenkin vain alakoulun käsittäväksi, koska ensimmäisenä kokonaisuutena se olisi ollut varsin haastava. Jälkikäteen ajateltuna myös koko alakoulun käsittävä kokonaisuus oli melko laaja, ja myöhemmin sen voisi toteuttaa pilkottuna vielä pienempiin osiin.

Kevään 2016 suunnitteluun osallistui opettajakunta, ja silloin päätimme valita monikulttuurisuuden aiheiksi maanosat: Amerikka, Afrikka, Aasia ja Eurooppa, joihin tutustuttaisiin joistakin näkökulmista tarkemmin. Kun lukuvuonna 2016-2017 jatkoimme kokonaisuuden suunnittelua, siihen osallistettiin myös oppilaita. Oppilaat ideoivat opettajien valitsemiin maanosiin liittyviä aiheita, esittivät kysymyksiä, joihin halusivat vastauksia, rakensivat ajatuskarttoja, piirtelivät ajatuksiaan, toiveitaan ja suunnitelmiaan.

Opettajat työstivät oppilailta saatuja toiveita, ja niiden sekä opetussuunnitelman pohjalta kasattiin monikulttuurisuutta käsittelevä oppimiskokonaisuus. Opettajat suunnittelivat kokonaisuutta erikseen pidettyinä suunnitteluiltapäivinä sekä omalla työajallaan.

Oppilaat olivat yhden päivän yhdessä maanosassa. Päivän aikana kierrettiin kyseiseen maanosaan liittyviä pieniä pajoja saman opettajan kanssa. Päivä alkoi ja päättyi kuitenkin oman luokanopettajan kanssa, joka huolehti mm. poissaolot ja muut päivittäiset asiat. Seuraavana päivänä oppilaat siirtyivät seuraavaan maanosaan seuraavan opettajan ohjattavaksi. Päivien aikana koululla vieraili myös joitakin eri kulttuurien edustajia. Viimeisenä päivänä oltiin luokanopettajan kanssa, kerrattiin viikon aikana käytyjä asioita, arvioitiin, käytiin liikuntasalissa sinne tehdyllä temppuradalla liikkumassa ja päätettiin monipuolinen viikko afrikkalaisen musiikin parissa Zamburu-musiikkiryhmän konserttiin.