Ympäristöaiheiset teemapäivät ja -viikot

Ympäristöaiheiset teemapäivät ja -viikot

Earth Hour

Maailman suurinta ilmastotapahtumaa vietetään vuosittain maaliskuun loppupuolella viikolla 12. Löydät Maailman luonnonsäätiön, WWF:n, kouluille tuottamat materiaalit ja vinkit yhdessä tekemiseen ruoka-, energia- ja ilmastoasioista nettisivuosoitteesta earthhour.fi

Earth Hourin ideana on, että mahdollisimman monet ihmiset maailmassa sammuttaisivat valot tunnin ajaksi maaliskuun viimeisenä lauantaina kello 20.30–21.30 osoittaakseen huolensa ilmastonmuutoksesta.

Porissa Earth Hour -tapahtumaa vietetään kouluissa ja päiväkodeissa tarjoamalla ilmastoystävällinen lounas: viime vuosina aterialla on ollut mm. perunamuusia ja pinaattilettuja tai porkkananappeja.

Maailman vesipäivä 22.3.

YK:n maailman vesipäivää on vietetty 22. maaliskuuta vuodesta 1992 alkaen. Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Päivä muistuttaa myös puhtaan veden tärkeydestä, josta ei välttämättä puhuta tarpeeksi usein länsimaissa. Suomen YK-Liitto on laatinut kouluille veden päivän tehtäväpaketin.

Nuukuusviikko huhtikuussa viikolla 16

Nuukuusviikko on kansalaisjärjestöjen yhteinen teemaviikko, jonka tavoitteena on kiinnittää huomio luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön ja vähentää jätteiden syntymistä. Nuukuusviikon toimintaideoita kouluille

Lähiympäristön siivoustalkoot

Jäteneuvonta ja yhteistyökumppanit järjestävät vuosittain roskaamisen vastustamiskampanjan, jossa haastetaan kylä- ja asukasyhdistykset, urheiluseurat, koulut ja yhteisöt sekä kaikki asukkaat järjestämään siivoustalkoita ja siivoamaan lähiluontoa kesäkuntoon. Talkoissa siivotaan talven aikana kertyneet roskat jätesäkkeihin valitulta alueelta kuten lähimetsistä, rannoilta, puistoista, pururadoilta ja teiden varsilta.

Koulut ja päiväkodit haastetaan mukaan siivoamaan kutsukirjeellä, jossa kerrotaan toimintaohjeet. Kirje lähetetään yleensä maaliskuun lopulla rehtoreille ja päiväkotien johtajille. Kampanjan ulkopuolisen aikanakin saa siivota lähiympäristöä, mutta silloin koulun ja kiinteistönhoidon pitää etukäteen sopia, mitä kerätyille jätteille tehdään ja kuka maksaa ylimääräisistä jätesäkeistä koituvat kulut.

Pyöräilyviikko toukokuun puolivälissä

Pori kuuluu pyöräilykuntien verkostoon, joka järjestää vuosittain toukokuussa valtakunnallisen pyöräilyviikon tapahtuman. Viikolla vietetään myös erityistä Pyörällä kouluun päivää. Päivän tavoitteena on tuoda lasten pyöräilyä näkyväksi ja edistää turvallista pyöräilyä arjessa. Apuna teemapäivän toteuttamisessa voit käyttää valmiita toimintaideoita ja vinkkejä, joita voi hyödyntää myös muulloin kouluvuoden aikana turvallisen koulumatkan edistämiseen.

Suomen luonnon päivä elokuun viimeisenä lauantaina

Päivän tarkoituksena on suunnata katseet suomalaiseen luontoon, saada ihmiset liikkeelle ja jakamaan luontokokemuksiaan. Jokainen koulu ja päiväkoti voi juhlistaa päivää omalla tavallaan ja tyylillään. Voit myös käyttää apuna valmiita ideoita ja materiaaleja.

Suomen luonnon päivä on Suomen luonnonsuojeluliiton, Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen sekä Biologian ja maatieteen opettajien liiton yhteishanke. Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio toimii Suomen luonnon päivän aktiivisena suojelijana.

Energiansäästöviikko lokakuussa

Energiansäästöviikko on vuosittain viikolla 41 toistuva kampanja, jonka aikana kiinnitetään huomioita energiansäästöön ja energian käytön tottumuksiin. Teemakampanjalla pyritään saamaan energiansäästökeinoja osaksi arkea niin, että niistä tulisi itsestäänselvyyksiä. Motivan internetsivuilta löydät vinkkejä energiansäästöön ja energiaopetukseen kouluissa.

Reilun kaupan viikko lokakuun loppupuolella

Reilun kaupan järjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. Tavoitteena on viljelijöiden ja työntekijöiden turvattu ja kestävä toimeentulo sekä mahdollisuus päättää itse omasta tulevaisuudestaan.

Reilun kaupan viikkoa vietetään joka vuosi lokakuussa viikolla 43. Reilun kaupan internetsivuilta löydät toimintavinkkejä eettisen kulutuksen käsittelyyn oppitunneilla. Pori on ollut Reilun kaupan kaupunki vuodesta 2008. Reiluus näkyy muun muassa kaupungin omissa tilaisuuksissa tarjottavana Reilun kaupan kahvina ja teenä sekä pääkirjastossa sijaitsevana infopisteenä.

Lautasjätteen vähentämiskampanjat kouluissa syksyisin

Koululaisten lautasilta roskikseen heittämän ruuan määrää vähennetään syksyisin järjestettävällä ruokahävikkikampanjalla. Lautashävikin määrä punnitaan kouluissa. Jäteneuvonta ja Porin Palveluliikelaitos tiedottavat kampanjasta alkusyksyllä. Vuosina 2015 ja 2017 kouluilla oli Tähteitä Nolla! -kampanja ja vuonna 2016 Jäikö ruokaa lautaselle -kampanja.

Älä osta mitään -päivä marraskuun lopulla

Älä osta mitään -päivää vietetään marraskuun viimeisenä perjantaina (24.11.2017). Älä osta mitään -päivänä pysähdytään harkitsemaan vastuullista ostamista, tarpeita ja haluja. Teemapäivänä on hyvä myös muistutella aineettomien lahjojen hyödyllisyydestä, parhaaseen joululahjojen ostoaikaan. Luontoliiton kokoamia päivänviettotapoja ja toimintaideoita kouluille.