Yyterin luonto - opetuspaketteja

Yyterin luonto - opetuspaketteja dyynien historiasta ja erityispiirteistä

Yyterin santojen lentohiekka-alue on Etelä-Suomen laajin yhä aktiivinen dyynialue. Se on myös tärkeimpiä uhanalaisten dyyniluontotyyppien suojelualueita Suomessa. Yyterin kaltaisen dyynirannan synnyn edellytyksenä on riittävä määrä hiekkaa ja tuulta sekä kasveja sitomaan hiekkaa. Erityisen arvokkaan alueesta tekee erilaisten dyynityyppien kehityssarja.

Oheisissa PowerPoint-esityksissä käsitellään Yyterin dyynien ja niiden kasvillisuuden muodostumista ja kehittymistä (pdf, 3.33 Mt), Yyterin santojen aluetta uhkaavia tekijöitä kuten rehevöitymistä ja dyynien kulumista (pdf, 4.09 Mt) sekä jääkauden vaikutuksia ja alueen geologiaa (pdf, 4.58 Mt). Voit lukea lisää aiheisiin liittyvistä taustateksteistä, joissa kerrotaan dyyniluontotyypeistä (pdf, 0.29 Mt) ja geologiasta ja maankohoamisesta (pdf, 0.22 Mt). Alueeseen pääsee tutustumaan myös tehtävien (pdf, 0.5 Mt) avulla joko luokkatilassa tai luonnossa. Opetusmateriaalit on laadittu Ympäristöviraston Yyterinniemen luontopalveluiden kehittäminen – hankkeessa, joka on saanut Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta.

Lue lisää Yyteristä ympäristöviraston Luonto -sivuilta.