Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus Porin kouluille

Kuvat ja tekijänoikeudet

Suurimman osan oppimiskokonaisuuden kuvista ovat ottaneet Marianna Kuusela, Josefina Hietanen ja Madara Kupce, osa kuvista on muiden ympäristö- ja lupapalvelujen työntekijöiden ottamia. Nämä kuvat ovat vapaasti käytettävissä ja muokattavissa.

PowerPoint:ssa on käytetty joitain vapaan käyttöoikeuden valokuvia internetistä. Nämä kuvat on listattu lähdeluetteloon ja näitä kuvia uudelleenkäytettäessä tulee kuvien käyttöoikeudet tarkistaa.