Teema 2: Kestävä ja vastuullinen energiankulutus

Energiansäästöviikko lokakuussa

Motiva Oy:n energiansäästöviikkoa vietetään vuosittain lokakuussa. Teema vaihtelee eri vuosina: useimmiten koululaisille on omaa materiaalia tarjolla.

HAASTATTELE PARIASI: Sähkölaitepäiväkirja

Maailma on täynnä sähkölaitteita ja ne kaikki kuluttavat energiaa. Millaista on nuoren sähkönkulutus?

Tehtävä: Oppilaat muodostavat pareja ja parit haastattelevat toisensa. Haastattelija esittää kysymykset ja kirjaa vastaukset muistiin. Vuorot vaihdetaan.

 • Kuinka montaa ja mitä sähköllä toimivia laitteitta käytit eilen? Entä viime viikolla?
 • Mitä sähköllä toimivaa laitetta käytät eniten?
 • Minkä sähkölaitteen käytöstä voisit luopua vähäksi aikaa?haastattelu.png
 • Entä kokonaan?

Lopuksi oppilaat kirjoittavat lyhyen pohdinnan omien ja parinsa vastauksien pohjalta aiheena ”oma ja kaverini sähkön kulutus”. Pohdinnassa on hyvä vertailla omaa ja parinsa kulutusta ja erojen syitä.

Tarvitaan: Muistiinpanovälineet.

HAASTATTELU: Energianeuvojan haastattelu

energianeuvoja2.gif

Tehtävä:
Oppilaat suunnithaastattelu.pngtelevat pienryhmissä noin 10 kysymyksen pituisen energianeuvojan haastattelun. Miettikää myös mahdollisia jatkokysymyksiä.

Pienryhmät esittelevät omat haastattelusuunnitelmansa muulle luokalle ja luokka suunnittelee yhdessä lopullisen, noin 10–15 kysymyksen mittaisen, haastattelun.

Haastattelu toteutetaan mahdollisuuksien mukaan puhelimitse, sähköpostitse tai vierailukäyntinä.

Tarvitaan: Muistiinpanovälineet.

POHDINTA: Suunnittele kodin sähkölaitevarustus

Koteja on monen kpohdinta1.pngokoisia ja näköisiä. Suurimmasta osasta koteja löytyvät samat sähkölaitteet perusvarusteina kuten jääkaappi, liesi ja valaistus. Monissa kodeissa on myös TV, tietokone ja puhelin. Lisäksi löytyy tabletteja, pelikonsoleita ja blendereitä. Mitä sähkölaitteita omasta kodistasi tulee löytymään? Mitkä ovat pakolliset ja mitkä mukavuutta lisääviä? Mitä ilman selviäisit?

Tehtävä: Olet muuttamassa ensimmäiseen asuntoosi; asunnossa on keittiö, olohuone, makuuhuone ja kylpyhuone. Tee huonekohtainen lista mitä sähkölaitteita asuntoosi tulee. Tämän jälkeen lajittele sähkölaitteet ”välttämättömiin” ja ”selviäisin ilmankin”. Pohdi lisäksi, miksi välttämättömät ovat välttämättömiä ja muut eivät sekä miten voisit korvata joitain sähkölaitteita. Nopeat voivat etsiä sähkölaitteilleen hinnat ja laskea kuinka paljon rahaa elektroniikkaan menisi.

sähkölaitteet.gif
Tarvitaan:
Muistiinpanovälineet, tiedonhakuvälineet.

TEHDÄÄN POSTERI: Kestävän energian seinätaulu

Energiaa voi tuottaa ja kuluttaa monella tapaa. Mutta mitä on kestävä energia?

Tehtävä: Pienryhmät suunnittelevat kukin oman seinätaulun (A3) energian kulutusta vähentävistä vinkeistä. Vinkkien tulee liittyä oppilaiden omaan elämään, miten he itse voivat vähentää energian kulutustaan. Seinätaulun tulisi olla visuaalisesti selkeä ja sisältää tarvittavat tiedot ymmärrettävässä muodossa.

Seinätauluun tulee:

 • Otsikko
 • Vähintään yksi kuva
 • Aiheeseen liittyvät tärkeimmät asiat ymmärrettävässä muodossa
 • Aiheista voi olla myös selityksiä ja perusteluita
 • Tekstin tulee olla hyvää suomea ja selkeästi jäsennettyä
 • Tekstien ja kuvan/kuvien asettelu tulee olla selkä ja siisti

Tarvitaan: Kartonkia, tusseja tai päätelaitteet.

TIEDONHAKU: Paikalliset ympäristöystävälliset kohteet

Energiaa kuluu valaistukseen, sähkölaitteisiin ja esimerkiksi veden lämmitykseen. Aurinkovoima on yksi uusiutuvista energiamuodoista ja aurinkoenergiaa voi käyttää monin tavoin.

Tehtävä: Tutustutaan paikallisiin energiavalinnoiltaan ympäristöystävällisiin rakennuksiin.

 • Mikä ja missä kohde on?
 • Miten kohde on ympäristöystävällinen?
 • Miten ja kuinka paljon energiaa se tuottaa?etsi1.png

Kohteita: Puuvillan kauppakeskus, Porin ympäristö- ja lupapalveluiden talo Valtakatu 11, keskustan uimahalli, SAMK, yksityiset kohteet Porin seudulla.

Tietoa löytyy esimerkiksi http://solarforum.fi/wp/fi/seurantakohteet/

Tarvitaan: Tiedonhaku- ja muistiinpanovälineet.

VÄITTELY: Energiantuotannon eri muodot

Väittelyssä on vastakkain kaksi toisistaan poikkeavaa näkemystä. Väittelijät pyrkivät loogisesti selittämään oman näkemyksensä paremmuuden ja esittämään vastaväitteitä. Väittely perustuu tietoon.

Tehtävä: Luokka javäittely1.gifetaan ryhmiin ja ryhmät pareihin. Kullekin ryhmä-parille annetaan oma aihe. Ryhmät tutustuvat omaan ja ryhmäparinsa aiheeseen ja valmistautuvat väittelyyn. Ota selvää mitä oma ja vastaväittäjäryhmän aihe tarkoittaa: selvittäkää termit, ottakaa selvää paikallisista mahdollisuuksista ja ottakaa selvää mitä hyvää ja mitä huonoa omassa ja vastaväittäjien väitteessä on. Väittelyt toteutetaan ryhmä-pari kerrallaan.

Aihepareja ovat esimerkiksi:

 • Biopolttoaine ja bensa/diesel
 • Hiilivoima ja tuulivoima
 • Energiaa tulisi kuluttaa enemmän ja energian käyttöä tulisi vähentää
 • Ydinvoima: puolesta ja vastaan

Tarvitaan: Muistiinpanovälineet, tiedonhakuvälineet.