Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus Porin kouluille

Opettajan ohje

Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus Porin kouluille

Oppimiskokonaisuus integroi eri oppiaineita, pääosin maantietoa, biologiaa ja kotitaloutta, mutta myös esimerkiksi äidinkieltä, yhteiskuntaoppia ja matematiikkaa. Oppimiskokonaisuus on laadittu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan. Kokonaisuuden aiheena on kestävä ja vastuullinen kuluttaminen; miten nuori voi itse vaikuttaa. Aihetta lähestytään kuuden teeman kautta: yleinen, energia, vesi, ruoka, kierrätys ja vaatteet. Lisäksi kokonaisuudesta löytyy paikallisia vierailukohteita, jotka liittyvät aiheeseen.

Oppimiskokonaisuus koostuu PowerPointeista, tehtävistä ja vierailukohteista. Vierailukohteet sisältävät sekä paikkoja, jonne luokat ovat tervetulleita, koululle saapuvia vierailijoita että virtuaalisia vierailukohteita. Oppimiskokonaisuus voidaan toteuttaa kokonaisuutena, yksittäisinä oppitunteina, yksittäisinä tehtävinä tai vaikka osana teemapäivää. Oppimiskokonaisuus on pääosin mahdollista toteuttaa monisteettomasti.

Oppimiskokonaisuus ei vaadi erityisiä esitietoja. Osa kokonaisuudesta on helpompi suorittaa, jos oppilas on perehtynyt asioihin aikaisemmin, mutta oppimiskokonaisuutta voidaan muokata oppilaiden tasosta riippuen.

Oppimiskokonaisuuden aikana oppilas oppii havainnoimaan ympäristöään ja ymmärtää erilaisten ihmistoiminnan seurauksien merkityksen omassa ympäristössään ja miten hän itse voi niihin vaikuttaa. Hän oppii näkemään kuluttamisen vaikutukset omassa elämässään, paikallisesti ja globaalisti ja ymmärtää oman toimintansa merkityksen (vapaudet ja velvollisuudet) ympäristönsä hyvinvoinnille.

Kuvat ja tekijänoikeudet

Suurimman osan oppimiskokonaisuuden kuvista ovat ottaneet Marianna Kuusela, Josefina Hietanen ja Madara Kupce, osa kuvista on muiden ympäristö- ja lupapalvelujen työntekijöiden ottamia. Nämä kuvat ovat vapaasti käytettävissä ja muokattavissa.

PowerPoint:ssa on käytetty joitain vapaan käyttöoikeuden valokuvia internetistä. Nämä kuvat on listattu lähdeluetteloon ja näitä kuvia uudelleenkäytettäessä tulee kuvien käyttöoikeudet tarkistaa.