Oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi on kirjattu perusopetuksen opetussuunnitelman lukuun 6. Porin kaupungin opetussuunnitelma löytyy peda.netistä.

Tälle sivulle kootaan arviointia tukevaa materiaalia sekä todistus- ja oppimiskeskustelupohjia.

Arvioinnin pulmakohtia

Mikäli jokin kohta arvioinnissa mietityttää, lue perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luku 6. Myös Opetushallituksen Edu.fi-sivuilla on hyödyllisiä artikkeleita oppimisen arviointiin liittyen. Linkki ko. artikkeleihin löytyy oikealta.

Alle on tarkennuksia asioihin, joista usein kysytään.

Käyttäytymisen arviointi
Arvioidaan erikseen sekä sanallisen että numeerisen todistuksen yhteydessä. Kun käyttäytymisestä annetaan sanallinen arvio, se annetaan erillisellä liitteellä. Päättötodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arviointia.

Työskentelyn arviointi
Ei arvioida erikseen todistuksessa vaan arvioidaan osana oppiaineiden arviointia.

Sanallisen todistuksen muoto
Mikäli sanallisessa todistuksessa käytetään rasti ruutuun -systeemiä, tulee sen lisäksi antaa myös muuta sanallista arviota.