Viimeinen sammuttaa valot 2050? Ettei valoja sammutettais!

Porin kaupungin oma lukiokoulutuksen kansainvälistymisen kehittämishanke


Toiminta-aika: 1.8.2019-31.12.2020
Budjetti 15 000 euroa
Rahoitus 12 000 euroa (OPH)

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Antti Itäkylä (antti.itakyla@edupori.fi)

Tavoitteet:

1.Selvitetään, miten kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja sen arvostusta voi edistää oppilaitoksissa

2.Kehitetään maailmankansalaisuuden yhteisöllisiä muotoja

3.Vaikutetaan maahanmuuttajaperheiden asenteisiin koulutuksen tasa-arvotietoisuudessa

Yhteistyökumppanit:

Tampereen yliopisto, Porin yliopistokeskus
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yksikkö
Helsingin yliopisto
Winnova
Satakunnan Kauppakamari
Kulosaaren yhtenäiskoulu

181404_oph_rahoittaa_rgb.png