Tutoreilta tukea muutokseen

Porin kaupungin koordinoima lukioiden tutoropettajahanke

Hankkeen toiminta-aika 18.1.2019-31.7.2020

Tutoropettajien toiminta-aika: 1.8.2019-6.6.2020

Hankkeessa mukana olevat kunnat: Pori, Huittinen, Harjavalta, Ulvila, Kristiinankaupunki, Eurajoki, Kankaanpää (+Honkajoki).

Hankkeen koordinaattorina toimii Jussi Pöllänen (jussi.pollanen@edupori.fi 044 701 8276)

Hankkeen kokonaisbudjetti: 36 500 e (Rahoittaja: Opetushallitus ja osallistuvat kunnat)

Hankkeen neljä päätavoitetta:

1. Tutoropettajaverkoston luominen

2. Uuden lukion opetussuunnitelman jalkauttaminen lukioihin

3. Opiskelijoiden osallisuuden ja opettajien yhteistyön lisääminen

4. Koulun arviointikulttuurin uudistaminen

181404_oph_rahoittaa_rgb.png
Jokaisesta hankkeeseen osallistuvasta lukiosta on valittu tutoropettaja. Tutoropettajan tehtävänä on oppilaitoksensa edustajana osallistua koulutuksiin sekä vertaisryhmän palavereihin. Näiden avulla tutoropettaja perehtyy uuden lukion opetussuunnitelman mukaisten pedagogiikan ja oppimiskäsitysten ajatuksiin. Tutoropettajan tehtävänä on edistää em. asioiden käyttöönottoa ja sekä toimintakulttuuria omassa oppilaitoksessaan.

Lisäksi tutoropettajat toimivat yhteyshenkilönä vertaisryhmässä, ja auttavat koulutustarpeiden kartoittamisessa. Kokonaistavoitteena oleva opetussuunnitelman jalkauttaminen on iso prosessi, mikä koostuu useasta eri osa-alueesta. Hankkeen aikana pyritään järjestämään koulutusta ja ainakin levittää oppilaitoksille tietoutta maksuttomista koulutuksista, joihin kaikkien opettajien on mahdollista osallistua.