Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kuntien hanke avoimien oppimateriaalien kehittämiseksi alueen lukioissa

Vaikuttaako suunnitelma kansallisesta ratkaisusta Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan hankkeeseen?

Hankkeen aluksi pitää selvittää, miten valtiovallan suunnitelmat vaikuttavat omaan hankkeeseemme. Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan hankkeessa ei kuitenkaan todennäköisesti voida lähteä siitä, että kurssimateriaali tuotetaan suoraan kansalliseen ympäristöön. Oma hankkeemme on käynnissä kalenterivuoden 2019, kansallisen järjestelmän rakentaminen sen sijaan kestää varmaan pitkään.

Meidän on toki otettava huomioon OKM:n ja OPH:n suunnitelmat, jotta voimme hankkeessa löytää mahdollisimman pitkälle samankaltaisen lähestymistavan avoimiin oppimateriaaleihin, niiden muotoon ja jakamiseen. Toisaalta OKM:n ja OPH:n tavoitteena on varmasti myös kerätä tietoa oppimateriaalihankkeiden kautta oman järjestelmänsä rakentamisen pohjaksi. Omassa hankkeessamme tehty työ siis tulee vaikuttamaan myös kansalliseen ratkaisuun.


Omassa hankkeessamme kannattaa ottaa huomioon kansallisen tason suunnitelmat. Siksi:  • Tuotetun oppimateriaalin sisällöt ja muoto noudattavat mahdollisimman pitkälle vakiintuneita käytäntöjä
  • Ei käytetä palveluita, jotka edellyttävät kuntien ylläpitämää järjestelmä- tai tunnushallintaa
  • Oppilaalle tarkoitetut järjestetään mahdollisesti jollekin nettisivulle tai vastaavalle julkaisualustalle
  • Ei laadita sähköisiä tehtäviä suoraan johokin tiettyyn järjestelmään. Opettajat voivat ne halutessaan siirtää käyttämäänsä järjestelmään.
  • Vain opettajalle tarkoitettu materiaali voidaan tuottaa ja jakaa myös tiedostopohjaisena (esim. word, docs, pdf).
  • Muistetaan, että hankkeessa etsitään hyviä toimintatapoja ja tuotetaan kokemukseen perustuvaa tietoa myös OPH:n suuntaan. Meillä on tässä mahdollisuus kokeilla ainakin paria erilaista tapaa tuottaa, järjestää ja jakaa avointa oppimateriaalia.