Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kuntien hanke avoimien oppimateriaalien kehittämiseksi alueen lukioissa

Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan hanke on osa laajempaa hankeverkostoa

Turun kaupungin sivistystoimiala toimii Opetushallituksen toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentamishankkeiden valtakunnallisena koordinaattorina. Alkuvaiheessa kartoitetaan mahdollisia yhteiskehittämisen mahdollisuuksia ja toimijoita, joiden suunnitelmissa on samanlaista kehittämistä, ovat ne sitten oppiaineisiin tai painopisteisiin liittyviä. 

Koordinoinnin tehtävänä on koota ja koordinoida hankeverkostoissa tehtävää kehittämistyötä niin, että vältytään päällekkäisiltä toimenpiteiltä erityisesti verkkomateriaalin tuottamisen painopisteen osalta. Koordinoijan tehtävänä on tuoda saman oppiaineen tai tutkinnon osan kehittäjät yhteen ja tukea yhteistä kehittämistä riippumatta siitä, missä hankeverkostossa he toimivat. 

Koordinoija tukee hankeverkostojen toimintaa myös varmistamalla, että kaikilla kehittäjillä on tieto siitä, mitä verkostoissa kehitetään, mitkä ovat tulokset ja miten niitä levitetään. Koordinoija koordinoi ja on hankeverkostojen apuna tulosten tuotteistamisessa ja levittämisessä. 

Koordinoija osallistuu kokonaisuudelle asetettavan ohjausryhmän työskentelyyn ja raportoi tavoitekokonaisuuden toteutumisesta säännöllisesti Opetushallitukselle. 

Lisäksi tavoitteena on hankkeen myötä syntyvien uusien ja jo olemassa olevien yhteistyöverkostojen avulla levittää ja juurruttaa eri puolilla Suomea kehitetyt hyvät käytännöt ja toimintamallit hankekokonaisuuden toimijoiden lisäksi myös muiden toimijoiden käyttöön. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi koordinoija tarjoaa tukea ja osaamistaan tulosten kuvauksissa, yhteisessä markkinoinnissa ja levittämistilaisuuksien koordinoinnissa ja järjestämisessä.

Koordinoija kokoaa hankeverkostoista yhteistyöryhmän, joka kokoontuu kuukausittain tarkastelemaan suunnitelmien toteutumista, tiedottamaan verkostohankkeiden tuloksista ja suunnittelemaan tarvittavia koulutuksia ja yhteisiä levittämistoimia. Kokoontumisista lähitapaamisia on neljä: aloituskokous tammikuussa, seurantatapaaminen huhti-toukokuussa, syksyn suunnittelutapaaminen elokuussa ja yhteenvetotapaaminen marraskuussa. 

Lue tarkemmin TASE (Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen) hankeen koordinoinnista.