Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kuntien hanke avoimien oppimateriaalien kehittämiseksi alueen lukioissa

Hankkeen tavoitteet

  • Uudistaa toimintaprosesseja ja -tapoja avoimien oppimateriaalipankkien käyttämisessä oppimateriaalikustannusten pienentämiseksi.
  • Kehittää prosesseja kuratoida ja järjestää opettajien tuottamaa ja verkosta löytyvää avointa ja ilmaista oppimateriaalia digitaalisiin oppimisympäristöihin.
  • Kehittää tapoja järjestää avoimet oppimateriaalit niin, että ne ovat ovat oppilaan kannalta helpoiten käyttöön otettavissa ja luettavissa.
  • Löytää tehokkaampia ja helpompia tapoja jakaa opettajien tuottamaa oppimateriaalia opettajaverkoston sisällä.
  • Lisätä opettajien valmiuksia käyttää avoimia digitaalisia oppimateriaaleja osana opetusta. 
  • Kehittää suunnitelmallista verkostotyöskentelyn mallia oppimateriaalipankkien kokoamisessa ja oppimateriaalin jakamisessa.
  • Keskitytään eri oppiaineiden valinnaisiin ja syventäviin kursseihin (Näistä tarkempi päätös/koordinointi helmikuun alussa oman aloitustilaisuuden yhteydessä)