Aasian ja Afrikan kielten hanke

Verkostohanke, missä Pori osallisena

Helsingin kielilukion koordinoima verkostohanke

Porin vastuuhenkilö Tuure Puurunen PSYL:n lukiosta

Hankkeen kotisivut: https://aasianjaafrikankielet.wordpress.com/

Tavoitteet:

1 Lisätään kansallista kiinnostusta arabian, japanin ja kiinan kielen opetusta kohtaan. Luodaan vahvat yhteiset verkostot näitä kolmea kieltä opettavien tahojen välille.

2 Luodaan opetussuunnitelman perusteet arabian, japanin ja kiinan A- ja B-oppimäärille sekä peruskouluun että lukioon.

3 Kartoitetaan uusia opetus- ja opiskeluratkaisuja.

4 Pyritään siihen, että erityisesti japanin ja kiinan kielet saadaan ylioppilaskokeissa kirjoitettaviksi aineiksi.181404_oph_rahoittaa_rgb.png