PS5

Kurssin suorittaminen

Kurssin suorittamiseen vaadittava suoritukset:
 • Pedanetissä annetut tehtävät
  • Tehtävä 1 - Tutkimussuunnitelma persoonallisuuspiirteistä
  • Tehtävä 2 - Videotehtävä sosiaalipsykologian ilmiöistä
  • Tehtävä 3 - Esseetehtävä
 • Erikseen mainitut kirjan tehtävät
  • Sivu 45, tehtävät 2, 3 ja 5
  • Sivu 85, tehtävät 1, 3 ja 6
  • Sivu 109, tehtävät 1, 3, 5 ja 6
  • Sivu 137, tehtävät 2, 4 ja 6
  • Sivu 175, tehtävät 2, 3 ja 7
 • Tuntiaktiivisuus ja läsnäolo
Palautukset viimeistään maantaina 7.10.

Tehtävä 1 - Tutkimussuunnitelma persoonallisuuspiirteistä

Laadi tutkimussuunnitelma.

Hyödynnä tekstiä ja etsi netistä lisämateriaalia taustatiedoksi.

Suunnittele tutkimus, jolla voitaisiin selvittää, onko eri maissa asuvien ihmisten välillä eroja persoonallisuuden piirteissä.

Voit ottaa mallia tutkimussuunnitelmasi rakenteelle Skeema-kirjojen tutkimuslaatikoista, esim. s. 21.

Kirjaa tutkimuksesi:
 1. Taustaa (eli miten aihetta on aiemmin tutkittu tai mitä olettamuksia aihepiiriin liittyy)
 2. Tutkimuskysymyksesi (tarpeeksi tarkka!)
 3. Menetelmät (tutkimuksen ote ja tiedonkeruutavat) sekä otos
 4. Minkälaisia tuloksia arvioit saavasi? Millä perusteella?
 5. Minkälaisia haasteita tai vahvuuksia suunnittelemaasi tutkimukseen liittyy? Entä mahdollisia eettisiä ongelmia?
Avuksi: Jos haet tietoa englanniksi, persoonallisuuden piirre = personality trait.

Tämän tehtävän voi tehdä parityönä. Kirjoittakaa tällöin suunnitelman loppuun mahdollisimman tarkasti, kumpi vastasi mistäkin osuudesta.

Tehtävä 2 - Videotehtävä sosiaalipsykologian ilmiöistä

Valitse toinen alla olevista videoista ja vastaa sitä koskeviin tehtäviin esseevastauksella.

Video 1

Kysy tutkijalta: Mistä kiusaaminen johtuu?

Miten koulukiusaamista voitaisiin vähentää ja ehkäistä? Pohdi kysymystä sosiaalipsykologian näkökulmasta.

Video 2

IL-TV: Vastaanottokeskus kuumentaa tunteita

Mitä sosiaalipsykologisia ilmiöitä videosta löydät? Miten ilmiöt on selitettävissä? Mikä merkitys ilmiöillä on yksilön näkökulmasta? Entä yhteiskunnan?


Tehtävä 3 - Esseetehtävä

Valitse yksi alla olevista esseeaiheista.
1) Arvioi, missä määrin yksilön persoonallisuus on pysyvä läpi elämän ja missä määrin se muuttuu.
2) Millainen on hyvin toimiva ryhmä?
3) Millainen on luova ihminen?

Ryhmätehtävä: persoonallisuuspiirteet

A) Soveltuvuustestaus

Jos olisitte työnantajia ja teidän tulisi valita työntekijä, mitä piirteitä NESTA:sta painottaisitte, kun avoinna oleva työ on

 1. naistenlehden toimittaja?
 2. sairaanhoitaja?
 3. sihteeri?
 4. pelisuunnittelija?

Perustelkaa myös vastauksenne.

B) Piirteet ja hyvä parisuhde

Ryhmäsi työskentelee nettideittipalvelussa, johon liittyvät tekevät aina NESTA-persoonallisuustestin. Voitte antaa pienelle osalle palvelun käyttäjistä viestin, että heille ei löydy sopivaa kumppania palvelustanne.

Millaisten piirteiden yhdistelmiä karsisitte pois, jos haluaisitte saada tyytyväisiä palautteita käyttäjiltä, jotka ovat löytäneet palvelustanne hyvän seurustelu- tai elämänkumppanin?