Koulutapaturmaohjeet

Toiminta koulutapaturmien sattuessa


Koulussa tapahtuneista tapaturmista tulee aina ilmoittaa tunnin opettajalle, välituntivalvojalle tai rehtorille. Näin oppilas voidaan ohjata hoitoon ja tapaturmasta saadaan tieto kotiin. Samalla opettaja saa selvitetyksi tapahtumien kulun vakuutusyhtiön tapaturmailmoitusta ja muita mahdollisia jatkotoimia varten.

Mikäli tapaturmavamman epäillään olevan vähänkään vakavampi, oppilas toimitetaan terveysasemalle tarkastettavaksi. Pää-, silmä- tai hammasvahingon kohdalla näin toimitaan aina.

Mikäli tieto tapaturmasta tulee koululle niin myöhään, että tapaturmaa ei voida osoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneeksi, korvauksia ei vakuutusyhtiön ehtojen mukaan makseta. Jos hoidon tarve todella ilmenee vasta illalla, tulee tapaturmasta ilmoittaa koululle välittömästi seuraavana.

Pääsääntöisesti vakuutuksesta korvataan lääkärikulut ja lääkkeet sekä lääkärimatkat (edullisimman vaihtoehdon mukaan). Päiväsaikaan koulu hoitaa matkat itse. Kuntoutuksia korvataan vain leikkaushoitoon liittyen.