Unikot

Unikot 2019

Tervehdys koteihin! Unikoiden kevät on alkanut reippaiden touhujen merkeissä. Viskarit eli 5-vuotiaat on touhunnut omana ryhmänään tammikuusta alkaen. Ryhmän pedagogisesta toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja Sari Jonninen. Tämä on ollut hyvä ratkaisu toiminnan ja ryhmäytymisen kannalta kun esiopetus syksyllä alkaa. 3-4 vuotiaiden pedagogisesta toiminnasta vastaa Samuli ja Kati Olemme päässeet mukavasti harjoittelemaan luistelua ja hiihtoa.
Unikoiden ryhmässä on tapahtunut henkilöstö muutoksia. Varhaiskasvatuksen opettaja Tanja Kettunen siirtyi päiväkoti peukaloiseen ja vastaavasti meille siirtyi opettajan tehtävään Samuli Ikäläinen. Lastenhoitajana jatkaa Kati Rissanen ja ryhmäavustajana Milja Sted.

uusi vasu 2017

1.8.2017 otettiin uusi vasu käyttöön. Uudessa vasussa painotetaan sitä, että lapset ja perheet otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun entistä enemmän. Unikoiden ryhmässä otettiin käyttöön lasten toiveiden puu, johon lasten mielenkiinnon kohteet/kirjataan ylös ja niitä toteutetaan tietyin väliajoin. Olemme rakentaneet vasupuun, jossa näkyy vasun eri oppimisen alueet. Toiminnassa otamme mukaan myös positiivisen pedagogiikan arvoja.