Varhaiskasvatuksen maksut ja lomakkeita

Varhaiskasvatuksen hoitomaksut 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen maksut ovat muuttuneet 1.8.2018 alkaen. Sivistyslautakunta on hyväksynyt uuden varhaiskasvatusmaksuja koskevan ohjeistuksen 1.8.2018 alkaen. Varhaiskasvatuksessa aloittavalle lapselle tehdään maksupäätös. Päätökseen vaikuttavina tietoina selvitetään lapsen perhekoko, vanhempien tulotiedot sekä lapsen kuukausittainen varhaiskasvatusaika. Varhaiskasvatusaika tulisi olla sama maksupäätöstä vastaavasti vähintään 3 kk ajalle. Halutessaan perhe voi myös vahvistaa, että voimme periä korkeimman maksun.

Varhaiskasvatuksen maksun määrittämistä varten tietojen ilmoittamiseen käytetään "Tuloselvitys" tai "Yrittäjän tuloselvitys"-lomaketta. Lisäksi pyydetään toimittamaan tositteet tuloista ja verotustodistus edelliseltä vahvistetulta verovuodelta. Myös hyväksymisen korkeimmasta maksusta voi ilmoittaa tuloselvityslomakkeella, tällöin pyydettyjä liitteitä perheen tuloista ei tarvitse toimittaa.

Maksupäätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot tulee toimittaa viimeistään 2 viikon kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta. Mikäli tiedot ovat puutteelliset tai niitä ei toimiteta pyydetyssä ajassa, voidaan palvelusta periä korkein maksu.

Tulevien kesäkuukausien varhaiskasvatuksen keskeytys tulee ilmoittaa etukäteen "Ilmoitus lapsen varhaiskasvatuksen laajuudesta/muutoksesta/päättymisestä" -lomakkeella 22.4. mennessä. Keskeytysaika tulee olla yhdenmukainen kahdelta kuukaudelta (esimerkiksi kesä-heinäkuussa on 61 kalenteripäivää), että keskeytys voidaan toteuttaa maksuttomana ja lapsen paikka säilyttää samana myös keskeytyksen päättymisen jälkeen. Muut hoitoaikamuutokset tulee ilmoittaa kirjallisena muutosta edeltävänä kuukautena.

Lisätietoja maksuihin liittyen on saatavilla sivistysjohtajalta tai koulutoimistosta laskuttajalta. Lomakkeita on saatavilla tarvittaessa lapsen hoitoryhmän henkilöstöltä.

Maksuohjeeseen pääset tästä linkistä:
(Maksuohjeet päivittyvät lähiaikoina 1.8.2018 päätöksen mukaiseksi)


http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Polvijarvi/kokous/201732-9-1.PDF