Taitajaksi TVT:lla

Taitajaksi TVT:lla

Taitajaksi TVT:lla on keväällä 2015 käynnistynyt Polvijärven kunnan esi- ja perusopetuksen hanke TVT-opetuskäyttöön sekä laitehankintoihin

Uusi opetussuunnitelma asettaa vaatimuksia oppilaiden tieto- ja viestintäteknologian osaamiselle mm. monilukutaidossa ja medialukutaidossa. Se edellyttää myös, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian osaamisen kehittämiseen.

Opetussuunnitelma edellyttää, että tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla. Kaikkien oppilaiden tietotekniset taidot pyritään saamaan vastaamaan jatkokoulutuksen ja tulevaisuuden työelämän vaatimia tarpeita. Oppilaiden ohella myös opetushenkilöstö tarvitsee nykyaikaista tieto- ja viestintäteknologiaa, jotta TVT:tä voidaan hyödyntää monipuolisesti ja tavoitteellisesti sekä opetuksen suunnittelussa että itse opetuksessa.

Hankkeen avainkäsitteet ovat
TVT-laitteisto
Henkilöstön koulutus ja osaaminen
TVT-välineet pedagogiikan kehittämisessä ja uusien didaktisten ratkaisujen mahdollistajana
Sähköisten oppikirjojen ja oppimateriaalien käyttö
Oppilaiden tieto- ja viestintäteknisten taitojen kehittäminen
Oppimismotivaatio
Oppimaan oppiminen
Syrjäytymisen ja eristymisen ehkäisy
Digiyhteiskunnassa pärjääminen
Erilaisten oppijat
Robotiikka ja ohjelmointi
Koko koulun kehittäminen kohti nykyaikaista digikulttuuria

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä