Valinnaisaineet

Lukuvuosi 2019-2020

Uuden opetussuunnitelman mukaan kaikki 4.-6.luokkalaiset valitsevat kaksi valinnaisainetta: taito- ja taideaineet sekä muu valinnainen. Muut valinnaisaineet eivät ole puhtaasti mitään oppiainetta, vaan niissä yhdistellään uudessa opetussuunnitelmassa määriteltyjä sisältöjä oppiainerajat ylittäen.

Lukuvuosi 2019 – 2020 aloitetaan muilla valinnaisilla syyslomaan saakka. Myöhemmin aina hiihtolomaan asti on vuorossa taito- ja taideaineiden valinnaiset. Loppuvuosi jälleen muita valinnaisia.