Arviointisuunnitelma

Arviointisuunnitelma

SOTKUMAN KOULUN ARVIOINTISUUNNITELMA

 

ELO - SYYSKUU

*Koko koulun vanhempainilta, jossa käydään läpi koulun arvioinnin muodot.

 

SYYS – LOKAKUU

*Opettaja ja oppilas käyvät keskustellen läpi oppilaan kevättodistuksen. Pohditaan vahvuuksia ja kehittymisen alueita sekä tavoitteita.

*Säännöllistä ja monipuolista palautetta oppilaalle. Työskentelyn ja tuotosten dokumentointia. Kokeita, tarinoita, testejä, esseitä ym. Huoltaja allekirjoittaa kokeet ja testit. Itse- ja vertaisarviointia eri oppiaineissa.

*Ensimmäisen luokan oppimiskeskustelu voidaan pitää jo tässä vaiheessa.

*Päivitetään pedagogiset asiakirjat lokakuun loppuun. Uusia asiakirjoja laaditaan pitkin lukuvuotta tarpeen mukaan.

 

MARRAS – HELMIKUU:

*Oppilaan itsearviointi.

* Oppimiskeskustelu opettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa. Keskustelun tukena käytetään oppilaan ennalta täyttämää itsearviointikaavaketta ja oppilaan erilaisia töitä sekä seudullisia ohjeistuksia.

 

HELMI – MAALIS - HUHTIKUU:

*Säännöllistä ja monipuolista palautetta oppilaalle. Työskentelyn ja tuotosten dokumentointia. Kokeita, tarinoita, testejä, esseitä ym. Huoltaja allekirjoittaa kokeet ja testit. Itse- ja vertaisarviointia eri oppiaineissa.

 

HUHTIKUU:

*Oppilaan itsearviointi toisella ja kuudennella luokalla. Opettaja ja huoltaja kommentoivat kirjallisesti.

* Arvioidaan pedagogiset asiakirjat.

 

TOUKO-KESÄKUU:

*Lukuvuositodistus. Huoltaja allekirjoittaa. Luokilla 1 – 4 sanallinen arviointi, luokilla 5 – 6 numeroarviointi.

*Nivelvaiheissa toisen ja kuudennen luokan keväällä annetaan myös muuta ohjaavaa palautetta. Toisella luokalla tavoitteena on tuoda esille oppilaan vahvuuksia oppijana ja vahvistaa itsetuntoa sekä oppimismotivaatiota. Kuudennella luokalla palautteessa kiinnitetään huomiota erityisesti työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymiseen sekä oppiaineissa edistymiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen.

*Oppilaan tallettamat työt annetaan kotiin.