Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva vapaaehtoisuuteen perustuva tukijärjestelmä, jonka keskeisiä periaatteita ovat:

☺ suvaitsevaisuus ja erilaisuuden arvostaminen
☺ luottamuksellisuus
☺ auttavaisuus
☺ yhdessä tekemisen ilo

Tukioppilas:

☺ on valinnut valinnaisaineeksi Tukarikurssin (lukuvuonna 2017-2018 tukioppilaiden valmennus toteutetaan kerhomuotoisena)
☺ toimii yhdeksännellä luokalla ollessaan kummioppilaana
seitsemäsluokkalaisille.
☺ pyrkii omalla esimerkillään vaaliman tukioppilastoiminnan keskeisiä
periaatteita.
☺ toimii koko kouluyhteisön hyväksi.
☺ osallistuu tukioppilastapaamisiin säännöllisesti.

Tukioppilaat lukuvuonna 2018–2019 ovat:

9a

Milla Mustonen

Juho Talvitie

9b 

Viivi Laine

Jenna Reijonen

Joonas Tolppanen