Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva vapaaehtoisuuteen perustuva tukijärjestelmä, jonka keskeisiä periaatteita ovat:

☺ suvaitsevaisuus ja erilaisuuden arvostaminen
☺ luottamuksellisuus
☺ auttavaisuus
☺ yhdessä tekemisen ilo

Tukioppilas:

☺ on suorittanut Tukioppilaiden valmennuskurssin kahdeksannen luokan valinnaiskurssina.
☺ toimii yhdeksännellä luokalla ollessaan kummioppilaana
seitsemäsluokkalaisille.
☺ pyrkii omalla esimerkillään vaalimaan tukioppilastoiminnan keskeisiä
periaatteita.
☺ toimii koko kouluyhteisön hyväksi.
☺ osallistuu tukioppilastapaamisiin säännöllisesti.

Tukioppilaat lukuvuonna 2019–2020 ovat:

9a 

Veera Karhinen

Elsa Räisänen

9b

Heidi Hietala

Mimmi Keinonen