Tukiopetus

Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan tarvittaessa. Tukiopetus järjestetään opettajan ja oppilaan sopimana aikana joko aamuisin tai iltapäivisin. Oppilaita pyydetään huomioimaan, että tukiopetustunnit edellyttävät myös opettajilta aikataulun sovittelua ja esimerkiksi lastenhoitojärjestelyjä, siksi on tärkeää pitää kiinni sovituista ajoista. Käyttämätön tukiopetusaika on myös pois toiselta tukiopetusta tarvitsevalta oppilaalta.