Opintojen ohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus (ks. pääsivun valikko oppiaineet - opinto-ohjaus)

Opinto-ohjausta annetaan luokkatunneilla, pienryhmätunneilla ja yksilöllisenä ohjauksena. Ohjauksella tuetaan oppilaan tulevaisuudensuunnittelun ja päätöksentekotaitojen kehittymistä sekä itsetuntemuksen lisääntymistä.

Opinto-ohjaaja Mika Levy on tavattavissa koululla koulupäivinä klo 9-15, puh: 040 1046 225
Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta opiskelussa ja auttaa häntä kehittymään oppijana.