Erityisopetus

Erityisopetus

Erityisopetusta annetaan pienryhmä- ja yksilöopetuksena oppilaille, joilla on esim. oppimis-, sopeutumis- tai keskittymisvaikeuksia tai jotka opiskelevat yksilöllisen opetussuunnitelman mukaisesti. Erityisopettaja voi toimia myös samanaikaisopettajana. Erityisjärjestelyistä sovitaan pedagogisen tukiryhmän ohjauksessa.

Erityisopettajat
Tiina Jalkanen, puh: 040 1046 223
Hanna Vannas, puh: 040 1046 224
Terhi Kohonen, puh: 040 1046 240