Tietotekniikka ja toimisto-ohjelmien käyttö

Tietotekniikka ja toimisto-ohjelmien käyttö

Tavoitteet ja sisällöt: Opiskellaan tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa erilaisilla sovellusohjelmilla sekä tutustutaan tekstinkäsittelyyn erilaisilla sähköisillä laitteilla. Tutustutaan laitteistoon, käyttöjärjestelmään ja internettiin. Tavoitteena tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan hyödyntäminen sekä sujuvat työskentely- ja soveltamistaidot erilaisissa tilanteissa.

Työskentelytavat: Opiskelu tapahtuu tekemällä harjoituksia tvt-laitteilla opettajan esimerkin mukaisesti. Mukana myös laajempia projektitöitä.

Laaja- alaisen osaamisen osa-alueet: L1, L3, L5