Sporttikurssi

Sporttikurssi

Kurssilla kehitetään lajitaitoja perinteisissä koululiikuntalajeissa sekä tutustutaan myös muihin liikuntalajeihin mahdollisuuksien ja oppilaiden toiveiden mukaisesti. Lajisisältöinä voivat olla esim. sähly, jääpelit, kuntosali, kahvakuula, kaupunkisota, lenkkeily ja sulkapallo.

Yleistavoitteena on oman kunnon kohottaminen,

liikuntataitojen kehittyminen, sosiaalinen yhteistoiminta, ilo ja virkistys. Tavoitteisiin pyritään monipuolisin työtavoin oppilaskeskeisyyttä, omatoimisuutta ja ryhmässä toimimista korostaen.

Sisällöt: eri liikuntalajit

Arviointi: arvioinnin perustana ovat oppilaiden henkilökohtaiset taidot ja edistyminen eri liikuntalajeissa. Lisäksi painotetaan oppilaan aktiivisuutta liikuntatunneilla, innokkuutta ja myönteistä asennoitumista. Kurssi arvioidaan numerolla.