Keittiö eri mantereilla

Keittiö eri mantereilla

Kurssilla tutustutaan eri maiden ja mantereiden ruokiin sekä selvitetään syitä erilaisten ruokakulttuurien syntymiselle. Tällä kurssilla yhdistetään kotitaloutta, maantietoa, historiaa ja uskontoa.

Oppilaat tutustuvat eri maiden ja mantereiden ruokakulttuuriin, historiaan, maantieteellisiin olosuhteisiin sekä uskontoihin. Kurssilla valmistetaan maiden ja mantereiden tyypillisiä ruokia.

Kurssin sisältöön kuuluvat tiedonhankintatehtävät, esitykset ja käytännön ruoanvalmistustehtävät.

Kurssin tavoitteena on syventää ja lisätä oppilaan ymmärrystä ja käsitystä ruokakulttuurien moninaisuudesta sekä vahvistaa oppilaan kotitaloustaitoja.

Kurssin sisältöalueista erityisesti S1, eli ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri korostuu tällä kurssilla.

Kaikki laaja-alaisen osaamisen alueet sisältyvät tähän kurssiin.

Arviointi: Kurssi arvioidaan arvosanalla. Arvioinnissa noudatetaan kotitalouden arvioinnin kriteerejä. Arvosanan muodostumisessa huomioidaan yhtenä osana tiedonhankintatehtävät.