Ilmaisutaito

Ilmaisutaito

Tavoitteena on kehittää oppilaan omaa luovuutta ja ilmaisutaitoa niin, että esiintymis- ja puhetaidot karttuvat.

Sisältöinä on monipuolisia esiintymis- ja improvisointiharjoituksia. Ilmaisutaitoon voidaan yhdistää myös teatteria, elokuvaa ja musiikkia.

Työtapoina on ryhmä-, pari- ja yksilötyöt. Halutessaan ryhmä voi valmistaa ohjelmaa koulun juhliin. Oppilaiden toivomukset huomioidaan tarkkoja sisältöjä ja keinoja määritettäessä.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: L1, L2, L3, L4, L7

Tavoitteet ja sisällöt: S1, T1, T2, T3, T4