B2 Venäjä

B2 Venäjä

Opit:

* lukemaan ja kirjoittamaan venäjän kieltä eli aakkoset ja niiden kirjoittamisen

* kielen rakenteen alkeet ja ymmärtämään sitä

* mitä sanoa ja miten toimia jokapäiväisissä tilanteissa

* itse kertomaan ja kirjoittamaan venäjäksi omasta elämästäsi; perheestä, kodista jne.

* tutustut venäläiseen arkipäivään ja ihmisten elämään ja maahan.

* ymmärrät kun venäläinen kertoo näistä asioista.

* oppimasi pohjalta voit myöhemmin jatkaa venäjän kielen

opiskelua eteenpäin.