Tukioppilaskurssi

Tukioppilaskurssi

Tukioppilaiden valmennuskurssilla harjoitellaan ryhmän ohjaamista, toisen tukena olemista ja auttamista erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. Kurssilla kukin tukioppilas löytää oman tapansa olla tukioppilas, ryhmäytyy muiden tukioppilaiden kanssa ja vahvistaa sosiaalisia taitojaan.Tukioppilaiden valmennuskurssin käynyt oppilas voi halutessaan hakea tukioppilaaksi kahdeksannen luokan keväällä. Myös opettajat osallistuvat uusien tukioppilaiden valitsemiseen. Varsinainen tukioppilaana toimiminen ajoittuu yhdeksännelle luokalle ja siitä saa myös erillisen todistuksen.


Tukioppilas:
* pyrkii omalla esimerkillään vaalimaan tukioppilastoiminnan keskeisiä periaatteita (suvaitsevaisuus,
erilaisuuden arvostaminen, luottamuksellisuus, auttavaisuus ja yhdessä tekemisen ilo).
* on myönteinen, luottamuksen arvoinen, rehellinen ja aito.
* haluaa kehittää omia tietojaan ja taitojaan.
* haluaa olla tukena muille koulun oppilaille ja toimia koko kouluyhteisön hyväksi.
* on valinnut valinnaisaineeksi Tukarikurssin.
* osallistuu tukioppilastapaamisiin säännöllisesti.