Iloa ja virkistystä liikunnasta

Iloa ja virkistystä liikunnasta

Kurssin tavoitteena on antaa oppilaille mukavia ja positiivisia liikuntakokemuksia eri liikuntalajien parissa. Samalla pyritään parantamaan omaa kuntoa sekä tutustutaan joihinkin kehonhuoltomenetelmiin. Tavoitteisiin pyritään monipuolisin työtavoin, joissa korostuvat sekä ryhmätyöskentely että yksintyöskentely. Liikuntalajeina voivat olla esim. sulkapallo, tanssi, kuntosali, pilates ja venyttely.

Sisältö: kurssin sisältö voidaan suunnitella yhdessä ryhmän mieltymysten mukaisesti