Luova kirjoittaminen

Luova kirjoittaminen

Tavoitteena on rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään kirjoittamalla. Kurssilla tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin esimerkkien ja ohjeiden avulla ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä: kertomuksia, novelleja, dialogeja, runoja, aforismeja ja vaikkapa näytelmän käsikirjoitus. Tärkeintä on oma tuottaminen.

Tekstejä kirjoitetaan käsin ja/tai tietokoneella, jolloin samalla opitaan tekstinkäsittelytaitoja.

Oppilaiden toivomukset huomioidaan sisältöjä ja keinoja määritettäessä.

Laaja-alaisen osaamisen alueet: L2, L4, L5, L6, L7

Tavoitteet ja sisällöt: S3, T10, T11, T12, T13