Kotitalous

Kotitalous

Tavoitteena 8 lk:lla kehittää kädentaitoja monipuolisella ruoanvalmistuksella ja leipomisella. Kiinnittää huomiota omiin kulutustottumuksiin ja –tapoihin, perehtyä erilaisiin ruokavalioihin, suomalaiseen ruokaperinteeseen ja juhlakulttuuriin. Tavoitteena on lisäksi antaa valmiuksia itsenäisenä kuluttajana toimimiseen sekä kehittää oppilaiden valmiuksia yhteistyöhön ja yhdessä toimimiseen.

Sisällöt

* ravinnon tarve ja erilaiset ruokavaliot

* etiketti ja ruokailutottumukset

* perinneruoat

* kodin juhlat ja juhlaperinteet

Tavoitteena 9 lk:lla edelleen kehittää ja monipuolistaa kädentaitoja, syventää elintarviketietämystä ja tutustua kansainväliseen ruokakulttuuriin.

Tavoitteena kehittää taitoja itsenäisenä kuluttajana toimimiseen, tukea itsenäistymistä ja kehittää edelleen ryhmässä työskentelyn taitoja.

Sisällöt

* säilöntä

* ruokakulttuureihin tutustuminen

* ruoanvalmistuksen monipuoliset vaihtoehdot

* kuluttajan monet mahdollisuudet