Käsityö - pehmeät materiaalit

Tekstiilityö

Tekstiilityön tarkoituksena on päästä tekemään käsillä sekä itse että yhdessä. Kokeilemme erilaisia tekniikoita, tutustumme erilaisiin materiaaleihin sekä materiaalien ominaisuuksiin ja alkuperään. Tutustumme tekstiilien huoltoon, hoitoon ja korjaamiseen sekä muotiin ja muodin historiaan. Tekstiilityön tunnilla vahvana osana on yhteisöllisyys ja sosiaalisuus. Vietämme yhdessä aikaa käsitöitä tehden, autamme toinen toisiamme, kehitämme toistemme ideoita ja yhdistelemme niitä. Töiden suunnittelu ja toteuttaminen lähtee oppilaiden omista kiinnostuksen kohteista.
käsityö.jpg