Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaaja Kati Marttila puh. 0401046222
sähköposti: kati.marttila@edu.polvijarvi.fi
ks. myös: https://www.facebook.com/polvijarviohjaus

Oppilaanohjauksessa oppilas saa tukea opiskeluun ja erilaisiin valintatilanteisiin. Häntä ohjataan myös jatkokoulutuksen ja elämänuran suunnittelussa. Ohjausta annetaan oppilaille luokkatunneilla, pienryhmäohjauksessa sekä yksilöohjauksena.

Luokkatunteja pidetään 7. ja 8. luokalla puoli viikkotuntia ja 9.luokalla 1 viikkotunti.
Oppilaanohjaukseen kuuluu työelämään tutustuminen (TET).

7.luokalla ohjaustuntien teemoina ovat mm. orientoituminen yläkoulu-opintoihin, opiskelutaidot, ryhmässä toimimisen taidot, minäkuva ja itsetunto sekä TET-harjoittelu koulun ympäristössä. 7.luokalla oppilaat valitsevat valinnaisaineita 8.-9. luokkaa varten. Jokainen valitsee kolme pitkää ainetta (2h/vk 8.-9.luokilla) ja yhden lyhytvalinnaisaineen (1h/vk 8.luokalla). Valinnaistenainevalinnat tehdään helmikuun loppuun mennessä.

Kahdeksannella luokalla pääpaino ohjauksessa on ammattillisen pohdinnan käynnistäminen ja urasuunnittelun aloittaminen. 8.luokalla tutustutaan eri ammatteihin ja niissä vaadittaviin ominaisuuksiin. Toinen tärkeä osa-alue 8.luokalla on valmistautuminen TET-viikkoon ja työelämään tutustumisen toteuttaminen itse hankitulla työpaikalla.

Yhdeksännellä luokalla kypsytellään valinta siitä, mihin kukin suuntautuu peruskoulun jälkeen. 9.luokalla tehdään paljon tutustumiskäyntejä toisen asteen koulutuksiin ja tutustutaan monipuolisesti eri alojen koulutusohjelmiin. Opotunneilla valmistaudutaan myös yhteishakuun. Lisäksi 9.luokalla työelämään tutustumista on itse hankitussa työpaikassa 5 päivää.

Työelämään tutustumista on Polvijärven yläkoulussa:
7. luokalla 1 päivää
8. luokalla 5 päivää
9. luokalla 5 päivää

7. luokalla TET-päivä on omalla koululla, jossa oppilaat tutustuvat koulun siistijöiden tai ruokalahenkilökunnan työtehtäviin

Työelämääntutustumisjaksojen ajankohdat lukuvuonna 2019-20 ovat:
9lk 23.-27.9.2019
8lk 23.-27.3.2020

9.luokkalaiset hakevat toisen asteen koulutuksiin yhteishaussa osoitteessa https://opintopolku.fi/wp/fi/
Kevään 2020 yhteishaku alkaa helmikuussa

Yhteishakua koskeva huoltajailta pidetään ti 21.1.2020 klo 18, jonka lisäksi opo tiedottaa kaikkien 9.luokkalaisten huoltajia yhteishakuprosessista. Hakemisesta voi kysyä lisää suoraan opinto-ohjaajalta.

Lisätietoa hakumenettelystä ja koulutusvaihtoehdoista saa opinto-ohjaajalta

Kattavin tietolähde koulutuksesta, opiskelusta ja ammateista löytyy sivulta: https://opintopolku.fi/wp/fi/

Ammattialat
Ammatinvalintaohjelma (AVO): http://www.mol.fi/avo/
Ammattinetti: http://www.ammattinetti.fi/c/portal/layout?p_l_id=1.1
Uraohjaus: http://www.careerstorm.com/