Kuvataide

Kuvataide

Kuvataiteen tehtävänä on kannustaa nuoria itseilmaisuun sekä tutustua erilaisiin menetelmiin, materiaaleihin ja tekniikoihin. Kehitämme myös tuttuja menetelmiä, löydämme tutuista tekniikoista ja materiaaleista uusia ulottuvuuksia. Kuvataiteen tunnilla kehitetään oppilaan omia taitoja ja kokeillaan omia luovuuden ulottuvuuksia. Kuvistunnilla oppilas pääsee myös työskentelemään yhdessä toisten kanssa; tehdään ryhmätöitä, kehitetään yhteistyötaitoja ja osallistutaan yhteisöllisiin projekteihin.
kuvis.jpg