Pro-koulu-tiedote koteihin

Tiedote 15.9.2015

PRO-KOULUTERVEISIÄ 15.9.2015

Koulumme on ollut mukana PRO-kouluhankkeessa kaksi lukuvuotta. Lyhenne PRO tarkoittaa Positiivisesti Ryhmässä Oppien. Nyt on aika aloittaa kolmannen lukuvuoden työskentely.

Kaksi vuotta sitten, hanketta aloitettaessa, oppilaat miettivät, miten koulussa pitäisi toimia, että kaikilla olisi hyvä olla. Opettajat ja vanhempaintiimi kävivät lasten ehdotukset läpi, ja niistä koottiin kolme käyttäytymisodotusta:

  1. Muista käytöstavat!
  2. Kuuntele ja keskustele rauhallisesti!
  3. Kannusta itseäsi ja muita!

Näitä käyttäymisodotuksia ja tavoitteita harjoittelemme vaiheittain. Tämän syksyn ensimmäisinä harjoittelun kohteina ovat käyttäytymistavat; huomion kohteena ovat aluksi liikkuminen kävellen sisätiloissa, tervehtiminen sekä ruokailukäyttäytyminen.

Käytännössä tämä harjoittelu tarkoittaa sitä, että koulun henkilökunnalla on mukanaan kortteja, joita he antavat oppilaille huomatessaan odotuksen mukaista käyttäytymistä. Kun lapsi on saanut kortin, hän kertoo luokassa, miksi sai kortin ja kuka sen hänelle antoi. Luokissa on pelipohja, jossa on välitavoitteita ja päätavoite. Kun luokan oppilaat ovat saaneet kortteja, saa pelipohjalla liikkua eteenpäin kohti tavoitteita.

Kun sisätiloissa kävely, tervehtiminen ja ruokailu alkaa sujua hienosti suurimmalta osalta oppilaista, on aika siirtyä seuraavan käyttäytymisodotuksen harjoitteluun. Vuoden aikana harjoittelun kohteena ovat mm. kaverin kannustaminen sekä kiitos ja ole hyvä.

Koulutiloissa käyttäytymisen harjoittelu näkyy paitsi korttien ja pelipohjan muodossa, myös käytävillä, luokissa, ruokalassa ja kirjastossa olevina julisteina, joissa muistutellaan harjoittelun kohteina olevista asioista. Jokainen luokka pääsee vuorollaan tekemään näitä julisteita.

Käyttäytymisodotusten harjoittelua jatketaan myös tulevina lukuvuosina, eli siitä on tarkoitus tehdä pysyvä käytäntö kouluun. Hankekouluna olemme myös mukana tutkimuksessa, jossa tutkitaan systemaattisen harjoittelun vaikutusta käyttäytymiseen.

terv. Kirkonkylän koulun väki