KiVa-koulu

KiVa Koulu


Jo usean vuoden ajan olemme osallistuneet opetushallituksen KiVa Koulu = kiusaamisen vastainen koulu -ohjelmaan. Luokissa pidetään KiVa Koulu- oppitunteja, oppitunnit painottuvat 1. ja 4.luokille. Keväisin jokainen oppilas vastaa seurantakyselyyn, jossa kartoitetaan, onko oppilas kokenut tulleensa kiusatuksi, osallistunut kiusaamiseen tai havainnut kiusaamista. Jokainen oppilas täyttää seurantakyselyn itsenäisesti. Vastattuaan kyselyyn, oppilas lukitsee vastaukset, eikä niitä näe kukaan koululla. Kyselyjen koonta tapahtuu valtakunnallisesti ja tulokset saadaan kouluittain/luokittain. Tulokset kouluille tulevat yleensä kesän aikana. Viime keväisen kyselyn tulokset ovat koululle jo tulleet. Tulokset käydään läpi koulun alettua opettajien kokouksessa ja luokissa.
KiVa-ohjelman puitteissa toimii opettajista koottu KiVa-tiimi. Tiimin vastuuhenkilö on Aki Ruotanen. Tiimi käsittelee kaikki esille tulleet kiusaamistapaukset ja on aina tapauskohtaisesti myös yhteydessä huoltajiin.