Opettajan opas

Sisällys

​Opettajan oppaan aiheet löydät alta, vieritä sivua alaspäin tai valitse aihe alla olevista linkeistä

Verkko-oppimisympäristön tavoitteet ja esittely
Kytkeytyminen opintoihin
Opetuksen toteutus​​
Pedanetin käyttö oppimisympäristönä
Verkko-oppimisympäristön rakenne ja sisältö
Verkko-oppimisympäristön käyttöönotto
Arviointi ja palautteen antaminen
Pikaohje verkko-oppimisympäristön käyttöönottoon ja opetuksen läpiviemiseen
Osaajia työelämään -testit


Vastauksia tai materiaaleja tehtäviin löydät sivulta:

Materiaalia

Ohjeita tehtävissä mahdollisesti käytettäviin työkaluihin yms. löydät verkko-oppimisympäristön osiosta:

Ohjeita opiskelijalle

Verkko-oppimisympäristön tavoitteet ja esittely

Verkko-oppimisympäristön materiaalien ja tehtävien tavoitteena on vahvistaa opiskelijan työnhaku- ja työelämätaitoja.

Verkko-oppimisympäristössä on oppimismateriaaleja ja tehtäviä joiden avulla:

 • Opetellaan tunnistamaan omia vahvuuksia/heikkouksia
 • Pohditaan omia haaveita ja toiveita uran suhteen
 • Tutustutaan omaan persoonaan ja siihen, millainen olen työntekijänä
 • Harjoitellaan ja tehdään erilaisia työnhaun dokumentteja
 • Valmistaudutaan työhaastatteluun
 • Tutkitaan mistä ja millaisia työpaikkoja löytyy
 • Mietitään millaisessa työpaikassa haluaisin työskennellä
 • Etsitään tietoa siitä, mistä työpaikkoja löytyy ja miten niihin haetaan
 • Perehdytään työelämän sääntöihin ja lakeihin
 • Tarkastellaan sosiaalista mediaa työnhaun kanavana
 • Suunnitellaan ja toteutetaan omaa polkua ammattilaiseksi!
Verkko-oppimisympäristön on luonut Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston toteuttama Sujuvat työnhakumarkkinat –hanke (ESR) osana ammattiin valmistuvien opiskelijoiden työllistymisen edistämistä.

Hankkeen projektipäällikkö Vuokko Joutsen, Gradia Jyväskylä.
Poken tiiminvetäjä ja yhteyshenkilö Minna Takalo-Eskola.
Oppimisympäristön kuvittaja Hanne Seppälä, Team Cameleon.


Kytkeytyminen opintoihin

Opiskeltavat aiheet on pyritty tekemään opetussuunnitelmien mukaisiksi ja vastaamaan ammatillisia opintoja.
Verkko-oppimisympäristöä voidaan hyödyntää mm. yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 

 • Työelämässä toiminen
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
Materiaaleja ja tehtäviä voidaan hyödyntää vapaasti myös muissa aihetta käsittelevissä opinnoissa. Verkko-oppimisympäristön aiheet voidaan henkilökohtaistaa myös moduuleittain (viisi opiskeltavaa moduulia).

Verkko-oppimisympäristön sisällöt ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä ja hyödynnettävissä. Kohderyhmänä ovat kaikki ammatillisten tutkintojen opiskelijat henkilökohtaistamisen mukaisesti​. Verkko-oppimisympäristöä voidaan hyödyntää eri ikäisten opintoina ja eri tutkintojen tasolla (pt, at, eat, valmentava).

Opetuksen toteutus

Verkko-oppimisympäristö on suunniteltu lähiopetuksen tueksi ja materiaaliksi. Opettaja valitsee opiskelijoille tehtävistä sopivimmat ja sopii heidän kanssaan mitkä tehtävät tulee tehdä ja palauttaa arvioitaviksi. Tehtävät voidaan tehdä vapaassa järjestyksessä ja osa voidaan jättää tekemättä - toteutus on siis vapaasti opettajan valittavissa.

Verkko-oppimisympäristöstä on myös olemassa omat toteutuksensa itsenäiseen verkko-opiskeluun sekä ohjattuun opiskeluun.

Pedanetin käyttö oppimisympäristönä

Pedanet verkko-oppimisympäristöön on pääsy henkilökohtaisin tunnuksin, kuka tahansa voi ottaa Pedanetin käyttöönsä​. Jotta opiskelija voi tehdä opinnot verkkoympäristössä, opettajan tulee ensimmäiseksi ohjata opiskelijaa tekemään tunnukset jos hänellä ei niitä vielä ole. Tässä ohje:
Pedanetin ohjeet tunnusten tekemiseen. Opiskelijalla voi olla jo tunnukset esim. peruskoulusta, uusia ei tarvita! Varmista että he muistavat tunnuksensa ja pääsevät sisälle. Jos he eivät muista tunnuksiaan, menkää kohtaan ”Olen unohtanut tunnukseni tai salasanani” sisäänkirjautumisen yhteydessä.


Verkko-oppimisympäristö on rakennettu niin, että materiaalit ja tehtävät siirretään opiskelijan Omatilaan ja tehdään siellä. Näin opiskelumateriaalit jäävät opiskelijalle, eivätkä oppilaitoksen suljetuille sivuille. Opiskelija voi näin palata materiaaleihin ja tehtäviin vielä opintojen päätyttyäkin. Katso kopioinnista enemmän kohdasta Verkko-oppimisympäristön käyttöönotto

Opiskelija ylläpitää ja hallinnoi materiaaliaan ja sen näkyvyyttä muille. Opiskelijan tehtäviin pääsee näin kuka tahansa opetettavan aiheen opettaja ​tai opiskelijaa ohjaava henkilö, jolle opiskelija antaa oikeudet tulla katsomaan ja arvioimaan niitä.Ohjeen ylläpito-oikeuksien antamisesta opettajalle opiskelijan OmaTilaan löydät verkko-oppimisympäristön sivulta: Opettajan määrittäminen ylläpitäjäksi


Pedanetillä on kattavat ohjeet sen käytöstä, suosittelemme tutustumaan niihin. Pedanetin omat ohjesivut

Verkko-oppimisympäristön rakenne ja sisältö

Opiskeltavat aiheet on jaettu viiteen moduuliin:
 1. Oman osaamisen tunnistaminen
  • Tavoite: Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa, persoonallisuutensa sekä tulevaisuuden tavoitteensa.
 2. Työpaikat ja työnhaun kanavat
  • Tavoite: Opiskelija tunnistaa oman alansa toimintaympäristön sekä työpaikat minne voi tutkinnollaan työllistyä. Opiskelija osaa hyödyntää eri kanavia työpaikkojen etsimiseen ja hakemiseen.
 3. Työelämän lainsäädäntö ja pelisäännöt
  • Tavoite: Opiskelija tuntee alan toimintaa määrittelevää lainsäädäntöä sekä ymmärtää oman roolinsa työyhteisössä.
 4. Sosiaalinen media työnhaussa
  • Tavoite: Opiskelija osaa hyödyntää sosiaalisen median kanavia/palveluja työpaikkojen etsinnässä 
   sekä oman osaamisen esille tuomisessa.
 5. Työnhakutaidot
  • Tavoite: Opiskelija osaa hakea työpaikkaa, laatia ammattitaitoa kuvaavia dokumentteja sekä valmistautua työpaikkahaastatteluun.
Lisäksi verkko-oppimisympäristön muita osioita ovat:

Työnhakupankki

Opiskelijan tekemät tehtävät tallentuvat työnhakupankkiin. Jokaisella moduulilla on oma palautussivunsa työnhakupankissa, jonka alta tehtävien lomakkeet tai palautuskansiot löytyvät. 


Ohjeita opiskelijalle

Näiltä sivuilta löytyy vinkkejä, ohjeita ja työkaluja tehtävien toteutukseen.

Verkko-oppimisympäristön käyttöönotto

TÄRKEÄÄ! Opiskelijat eivät pysty tekemään tai palauttamaan tehtäviä oppilaitoksen sivuilla oleville verkko-oppimisympäristön sivuille, vaan verkko-oppimisympäristö materiaaleineen ja tehtävinen tulee kopioida jokaisen opiskelijan Pedanetin OmaTilaan. Aivan kuten kännykkään käydään ostamassa tai lataamassa sovelluksia, opiskelijat käyvät "lataamassa" materiaalin oppilaitoksen Pedanet-sivuilta OmaTilaansa.

Ohje kopioimiseen:

 1. Ohjaa opiskelija sivulle "Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristö".
 2. Kopiointi tapahtuu painamalla oikealta otsikon vierestä painiketta "Osta". Ostosta ei veloiteta mitään, tämä toiminto kopioi materiaalit opiskelijan OmaTilaan.
 3. Opiskelijan tulee antaa aukeavalle lomakkeelle sähköpostiosoite, muita tietoja ei tarvitse laittaa tai muuttaa.
 4. Kun kopiointi on tehty, opasta opiskelija OmaTilaan. Sinne pääsee mm. oikealta ylhäältä käyttäjän omasta nimestä. Kopioitu materiaali löytyy kohdasta "Sivut".
 5. Tutustu materiaaliin yhdessä opiskelijan/opiskelijoiden kanssa ja sopikaa palautettavat tehtävät. 


Voit halutettasi ladata tulostettavan ohjeen kopioimiseen ja jakaa sen opiskelijoille tästä: Tulostettava_ohje_kopioimiseen.pdf​​​

Arviointi ja palautteen antaminen

Opiskelijoiden sivut kootusti yhteen paikkaan

Tarvitset ylläpitäjänoikeudet opiskelijan verkko-oppimisympäristöön, jotta pääset katsomaan opiskelijoiden palautuksia ja arvioimaan niitä.
Ohjeen ylläpito-oikeuksien antamisesta opettajalle opiskelijan OmaTilaan löydät verkko-oppimisympäristön sivulta:
Opettajan määrittäminen ylläpitäjäksi 

Jokaisen opiskelijan materiaalit ja palautukset sijaitsevat heidän OmaTilassaan, joten ajan säästämiseksi olis järkevää, jos nuo sivut kootaan ja ryhmitellään johonkin paikkaan, josta ne löytää nopeasti ja helposti.

Tässä pari ehdotusta sivujen kokoamiseen ja ryhmittelyyn
 1. Tee palautuskansio/-kansioita esim. opintojakson omalle Pedanet-sivulle tai OmaTilaasi, jonne ohjaat opiskelijat palauttamaan linkin verkko-oppimisympäristöönsä. Näin löydät kätevästi kaikki linkit samasta kansiosta. Muista asettaa julkisuusasetukset palautuskansioon niin, että opiskelijat pääsevät näkemään ja palauttamaan linkkejään sinne.
 2. Tee opiskelijoista yhteyslistoja OmaTilaasi. Ohje yhteyslistan luomiseen löytyy tästä ohje_yhteyslistan_luominen.pdf​. Yhteyslistojen kautta pääset nopeasti opiskelijoiden OmaTilaan, eikä heidän sivujaan tarvitse etsiä aina uudelleen ja uudelleen Pedanetistä.

Arviointi ja palaute

Arviointitavan voi opettaja määritellä itse. Jos arviointi annetaan kirjallisesti Pedanetissä siihen on kaksi tapaa: arviointityökalun käyttäminen tai palautusten kommentointi.

Arviointityökalu

Pedanetillä on oma arviointityökalu, jonka avulla näet kootusti palautukset ja arvioit niitä.
Lisää arviointityökalusta ohjeessa: ohje_arviointityokalu.pdf

Kommentointi

Voit myös antaa palautetta/arvioinnin oppilaan palautuksen yhteydessä olevaan kommenttikenttään.

Palautukset löydät lomakkeen tai palautuskansion alta kohdasta "Palautukset".Kommenttikentän löydät palautuksen yhteydestä.Pääset myös tekemään arvioinnin arviointityökalulla palautuksen kohdasta "Lisää arvointi".

Pikaohje verkko-oppimisympäristön käyttöönottoon ja opetuksen läpiviemiseen

 1. Varmista että opiskelijalla on Pedanet-tunnukset, jos ei ole, ohjaa tunnusten tekemiseen.
 2. Ohjaa opiskelija oppilaitoksen Pedanet-sivulle, josta verkko-oppimisympäristö kopioidaan opiskelijan OmaTilaan.
 3. Ohjaa opiskelija kopioimaan materiaali OmaTilaan painamalla ”Osta”-painiketta. 
 4. Kun osto on tehty, ohjaa opiskelija OmaTilaan tarkistamaan, että kopiointi on onnistunut.
  • OmaTilaan pääsee oikeasta yläreunasta, omasta nimestä
  • Kopio verkko-oppimisympäristöstä löytyy kohdasta ”Sivut” 
 5. Ohjaa opiskelija antamaan sinulle ylläpitäjän oikeudet kopioimaansa verkko-oppimisympäristöön.
 6. Tutustu materiaaleihin ja tehtäviin yhdessä opiskelijoiden kanssa. Sovi opiskelijoiden kanssa palautettavista tehtävistä.
 7. Tee halutessasi ja arviointia helpottaaksesi opiskelijoista yhteyslista tai pyydä linkit tekemääsi palautuskansioon.
 8. Arvioi palautetut tehtävät opiskelijan OmaTilassa Pedanetiin arviointityökalulla tai kommenttikenttään.

Osaajia työelämään -testit

Opettaja! Sinun on mahdollista saada hankkeen tuottamat valmiit testit (Pedanet-lomakkeet), joissa on kysymyksiä työelämän aiheista. Testejä voit käyttää halutessasi arvioinnin tukena. Kysymykset ovat sivulla https://peda.net/id/69fa4aa2ca4, jonne on pääsy vain ylläpidolla, joten pyydä ylläpito-oikeuksia, jotta voit kopioida testit tarvitsemallesi sivulle.

Gradiassa testikysymyksiä käytetään osaamismerkin myöntämiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä