Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto

Tutkinnon muodostuminen

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Henkilöstötyön osaamisala
    • Henkilöstötyö
  • Taloushallinnon osaamisala
    • Talouden hallinta
  • Sisäisen tarkastuksen osaamisala
    • Sisäisen tarkastuksen toimeksiannon toteuttaminen
Valinnaiset tutkinnon osat

Tutkinnon perusteen tiedot

Perusteen nimi
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto
Määräyksen diaarinumero
2/011/2015
Määräyksen päätöspäivämäärä
11.5.2015
Voimaantulo
1.10.2015
Voimassaolon päättyminen
31.12.2018
Siirtymän päättyminen
31.12.2021

(Tämän perusteen mukaan aloitettu tutkinnon suorittaminen voidaan saattaa loppuun siirtymäajalla.)

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnon tutkinnon suorittanut voi toimia taloushallinnon tai henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä sekä sisäisenä tarkastajana tai sisäisen tarkastuksen johtotehtävissä. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisena valitun tutkinnon osan mukaan.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Tutkinnon suorittanut osaa analysoida, suunnitella ja seurata taloutta sekä toteuttaa budjetti- tai talousarvioseurantaa ja sisäistä laskentaa.

Henkilöstötyön osaamisalan suorittaneella on laaja osaaminen työ- ja palvelussuhdeasioissa. Hän osaa analysoida henkilöstön tilaa ja siihen kytkeytyviä henkilöstöasioita yhdessä organisaation johdon ja sisäisten sidosryhmien kanssa. Hän osaa laatia henkilöstösuunnitelmia ja henkilöstöprosesseja sekä toimia esimiesten tukena ja asiantuntijana palvelussuhdeasioissa.

Sisäisen tarkastuksen osaamisalan suorittaneella on sisäisen tarkastuksen vaatima laaja erityisosaaminen riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja johtamis- sekä hallintojärjestelmien tarkastamisessa. Hänellä on laaja kokonaisnäkemys organisaation toiminnasta sekä alan lainsäädännöstä.

Viestinnällisesti tutkinnon suorittaneella on hyvät vuorovaikutustaidot joko suomen tai ruotsin kielellä sekä alalla vaadittavien sähköisten työkalujen hyvä osaaminen. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on osaamista rahoitustoiminta, kustannuslaskenta, kirjanpidon erityiskysymyksistä, työsuojelusta ja työhyvinvoinnista, henkilöstön osaamisen kehittämisestä, sisäisen tarkastuksen johtamisesta, toiminnan mittaamisesta, hankintojen suunnittelusta tai kehittämistyön toteuttamisesta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä