Maksuton lukio-opiskelu syksystä 2021 lähtien

Uuden oppivelvollisuutta koskevan lain myötä opiskelu lukiossa ja muissa toisen asteen oppilaitoksissa on maksutonta syksyllä 2021 ja sen jälkeen opintonsa aloittaville.

Opetus- ja kulttuuriminiteriön sivuilta löytyy tällainen linjaus:

"Koulutuksen järjestäjän järjestämä opetus ja ohjaus on opiskelijalle maksutonta. Näiden lisäksi oppivelvollisuuden laajentuessa opiskelijalle maksuttomiksi tulevat  

  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit   
  • opintojen suorittamiseksi tarvittava tietokone, sekä mahdollinen laskin tai laskinlisenssi  
  • ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta, myös hylättyjen uusiminen  
  • vähintään seitsemän kilometrin koulumatkat ilman omavastuuosuutta   
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkustuskustannukset."

"Koulumatkojen korvaukset  

Toisen asteen maksuttoman koulumatkan raja on seitsemän kilometriä.   

Matkat korvataan joukkoliikenteen mukaan. Jos opiskelijalla ei ole mahdollisuutta käyttää joukkoliikennettä, matkakustannukset korvataan laskennallisesti oman matkustustavan perusteella.  

Matka- ja majoituskorvaukset oppivelvolliselle  

Opiskelija voi saada matka- ja majoituskorvausta, jos hänellä on lähimpään lukioon tai monialaiseen ammatilliseen oppilaitokseen yli 100 kilometriä. Matka arvioidaan siihen lähimpään oppilaitokseen, jossa on mahdollisuus saada opetusta suomen tai ruotsin kielellä opiskelijan tarpeiden mukaan.  

Opiskelijalla ei ole oikeutta saada matka- ja majoituskorvauksia, jos hän on hakeutunut opiskelemaan toiselle paikkakunnalle vapaan hakeutumisoikeuden perusteella, vaikka lähempänä olisi sopiva toisen asteen oppilaitos."


Lisää tietoa asian liittyen:

Kysymyksiä ja vastauksia Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä