Kurssikuvaukset

Lyhyt matematiikka kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit

MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt

Prosenttilaskentaa. Lukujen väliset yhteydet ja lainalaisuudet. Potenssi ja juuri.
Yhtälöidengraafinen ja algebrallinen ratkaiseminen. Toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen.

MAB2 Geometria

Harjoitellaan ongelmien ratkaisemista yhdenmuotoisuutta, trigonometriaa, Pythagoraan lausetta käyttäen. Käsitellään avaruuden kappaleiden ominaisuuksia, pinta-aloja ja tilavuuksia.

MAB3 Matemaattisia malleja I

Lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin käyttöä. Potenssiyhtälö. Eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla.

MAB4 Matemaattinen analyysi

Perehdytään polynomifunktion derivaattaan funktion kulun tutkimisessa sekä suurimman ja pienimmän arvon määrittämisessä. Graafisia ja numeerisia likimääräismenetelmiä.

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys

Jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen. Normaalijakauma. Todennäköisyyslaskennan perusteet.

MAB6 Matemaattisia malleja II

Kahden muuttujan lineaariset yhtälöt ja yhtälöparin ratkaiseminen. Kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen. Lineaarinen optimointi. Lukujono, aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa.

Syventävät kurssit


MAB7 Talousmatematiikka

Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia, taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla.

MAB8 Matemaattisia malleja III

Trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla, radiaani, tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, muotoa f(x) = A sin (bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina, vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet, koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo, kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla.

MAB9 Kertauskurssi

Kerrataan pakollisten kurssien sisältöjä.

MAB10 Todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan jatkokurssi

Diskreettejä ja jatkuvia todennäköisyysjakaumia, Tilastollinen tutkimus, Tilastollisia tunnuslukuja, Otos, Estimointi, Testaus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä