KE 4

Metallit ja materiaalit

Lukion kemian neljäs kurssi käsittelee metalleja ja materiaaleja.

Lukion opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ovat, että opiskelija

• tuntee teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä niiden jalostusprosesseja
• tuntee hapettimia ja pelkistimiä ja niiden käyttöä sekä osaa kirjoittaa hapettumis-pelkistymisreaktioita
• osaa sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet sekä niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia
• tuntee erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä sekä kulutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviä menetelmiä
osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä.

Keskeiset sisällöt
sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi
• hapettumis-pelkistymisreaktiot
metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet
bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit