KE 2

Kurssin sisällöt ja tavoitteet

Kemian toinen kurssi: kemian mikromaailma, kuuluu syventäviin kursseihin. Kurssi on teoreettisempi ja vaativampi kuin kaikille yhteinen kemian ykköskurssi.
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä
• osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä erilaisia kemian malleja, taulukoita ja järjestelmiä
• ymmärtää orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja tuntee rakenteen määrityksessä käytettäviä menetelmiä
• osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja reaktioihin liittyviä ilmiöitä.

Keskeiset sisällöt
• alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä
• elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit
• hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava
• kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet
• atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne
• isomeria

Vanha peda.net

Tehtäviä

1. Selvitä Aristoteleen ja Demokritoksen käsitys aineen rakenteesta.

2. Thomsonin atomimallin pääpiirteet

3. Oppikirja sivu 12 tehtävä 10 kohdat a) ja b)

4. Mihin eri metalliseoksia(lejeerinkejä) käytetään? Mitä erityisominaisuuksia näillä seoksilla on puhtaisiin
metallleihin verrattuna?

5. Kirjoita esseevastaus aiheesta "Hiilen allotrooppiset muodot"

6. Serlvitä mitä kemiallisia sidoksia esiintyy vedessä ja kiinteässä natriumkloridissa. Mitä muutoksia
sidoksissa tapahtuu sekoiotettaessa näitä aineita? (esseevastaus)

7. Selitä lyhyesti, miksi

a) kullasta voidaan valmistaa hyvin ohuita levyjä
b) sula naitriumkloridi johtaa sähköä, kun taas kiteinen natriiumkloridi on eriste
c) vedellä on korkeampi kiuhumispiste kuin divetysulfidilla, vaikka veden moolimassa on
pienempi
d) hiilidioksidimolekyyli on pooliton, vaikka hiilen ja hapen välinen sidos on poolinen.