← Lukion tuntijako 1.8.2005 alkaen

Lukion tuntijako 1.8.2005 alkaen

Oppiaine tai aineryhmä Pakolliset kurssit Syventävinä opintoina tarjottavien
valtakunnallisten kurssien määrä
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3
Kielet
perusopetuksen vuosiluokilta
1-6 alkava kieli (A-kieli)
perusopetuksen vuosiluokilta
7-9 alkava kieli (B-kieli)
muut kielet

6

52

2

16
Matematiikka
lyhyt oppimäärä
pitkä oppimäärä

6
10

2
3
Ympäristö ja luonnontieteet
Biologia
Maantiede
Fysiikka
Kemia
Uskonto tai elämänkatsomustieto
Filosofia
Historia
Yhteiskuntaoppi
Taito- ja taideaineet
Liikunta
Musiikki
Kuvataide
Terveystieto
Opinto-ohjaus

2
2
1
1
3
1
4
2
5
2
1-2
1-2
1
1

3
2
7
4
2
3
2
2

3
3
3
2
1
Pakolliset kurssit
Syventävät kurssit vähintään
Soveltavat kurssit
Kurssit yhteensä vähintään
47-51
10

75